Regering verzoekt vakbonden niet op straat te gaan

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering in Suriname verzoekt vakorganisaties om het pad van dialoog te blijven bewandelen en geen straatacties te voeren.

Vandaag zullen samenwerkende vakorganisaties in Suriname protesteren op het Kerkplein tegen de onleefbare situatie in het land.

Hieronder een statement van de regering

Het moge duidelijk zijn dat deze regering op basis van wederzijds respect lijnen heeft uitgezet om te geraken tot breed gedragen oplossingen die input kennen van het bedrijfsleven en de vakbonden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Hoe komen regeringsmensen ineens aan zoveel geld om grote huizen voor zichzelf te bouwen?

Vanuit diverse modaliteiten heeft de regering steeds getracht alle gedachten stromen, een platvorm te gunnen.

Alhoewel het de vakbonden niet gelukte om te komen tot eenduidige voorstellen, zijn er diverse modaliteiten besproken van omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met het herstel van de kapotgeslagen economie.

Zo hebben de samenwerkende vakbonden, genaamd 1:6, hun wenselijkheden kenbaar gemaakt die als volgt kunnen worden omschreven:

Loonsverhoging en minimumloon aanpassing (eis SRD 16.63),

Receptuur IMF stopzetten. Het land gezond maken op eigen krachten o.a. via goud- en houtsector en reorganisatie van de belastingdienst,

Verhogen van belastingvrije som. Aanhouding van de verhoging van de Omzetbelasting,

Het opschorten gouvernement take op de benzineprijs (prijzen van vooral de basisgoederen en nutsvoorzieningen moeten betaalbaar worden)

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Mannen moeten niet aan relaties beginnen totdat ze succesvol zijn, vertelt relatiecoach

Alle problemen binnen de gezondheidssector moeten onmiddellijk opgelost worden o.a. Bazo-kaarten, medicamenten, labkosten etc.,

Gelijke kansen voor elke Surinamer

Aanpak domeingronduitgifte beleid in elk district. Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond

Functies invullen ongeacht etniciteit, geloofsovertuiging. Geloven in eigen kader

Afstappen van het nepotisme en vriendjespolitiek

De regering moet ook inleveren en verantwoord omgaan met de financiële middelen van Suriname,

Geen onnodig consultants aantrekken met riante beloningen. Zoveel gebruik maken van eigen kader.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Dief gebruikt stok met haak om tas uit appartement te stelen (video)

Met betrekking tot gekozen projecten dienen de juiste prioriteiten te worden gesteld, gezien de precaire situatie waarin het land nu verkeerd.

De president heeft, vooruitlopend op het onderhoud met hem, op 14 augustus de groep 1:6 doen ontvangen door een clusterteam van ministers om het een en ander te bespreken.

Dit is geheel indachtig het beleid van de regering van Suriname om open te staan en te luisteren naar de meningen uit de samenleving.

In dit verband is doorgegeven dat het cluster team van ministers onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en vicevoorzitter van de Raad van Ministers, Albert Ramdin, inmiddels begonnen is met een traject van besprekingen met vakbonden onder coördinatie van Ravaksur.

Het doel van deze gesprekken is om een sociaal akkoord te bereiken en de gezamenlijke inspanningen tot herstel te bevestigen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Te weinig water drinken vergroot de kans op hartfalen

Op maandag 16 augustus heeft de president 1:6 mogen ontvangen op het Kabinet van de President in aanwezigheid van andere leden van de regering. Hun standpunten zijn vernomen en gehoord.

De regering heeft verwoord waarom de stappen en maatregelen die nu genomen worden noodzakelijk zijn om van een onevenwichtige economie te gaan naar een gezonde en duurzame financiële huishouding.

Wij weten dat de getroffen maatregelen voor bepaalde groepen in de samenleving, het noodzakelijk maken om lastenverlichtende voorzieningen te treffen. Hiertoe heeft de regering reeds vele initiatieven ontplooid en in werking gezet.

Wij staan op een belangrijk historisch kruispunt. Wij wensen de Surinaamse economie op te bouwen met elke Surinamer. Aldus het schrijven naar 1:6. Dat schrijven gaat verder door te stellen aan 1:6, dat hun bijdrage in deze ten zeerste op prijs wordt gesteld.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Koppel verlaat ziekenhuis al kussend en omhelzend na gevecht met hakbijl

Namens de president is toen bevestigd wat naar voren is gekomen uit de discussies:

De regering heeft besloten in het kader van de voortgaande lastenverlichting voor de komende drie maanden geen prijsverhogingen meer door te voeren. In deze periode is het ons voornemen om in gezamenlijk overleg met de sociale partners, een sociaal akkoord te bereiken

Uw bonden, alsook anderen, worden opgeroepen om de lijsten van personen in te dienen die in aanmerking wensen te komen voor een bouwkavel

De regering is doende te werken naar een tegemoetkoming op het inkomen van de Surinaamse burger, welke zal ingaan in september a.s., wederom op weg naar een sociaal akkoord.

De regering is van overtuigd dat met de redelijke inbreng van elke Surinamer, wij dit mooi land tot grote hoogten kunnen brengen, met een duurzaam, veilig en leefbaar bestaan voor elke inwoner. Het vereist van eenieder in saamhorigheid bij te dragen aan deze ontwikkeling.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Haïtiaanse toestanden in Suriname, regering moet zich diep schamen!

Het leek ons gepast voor de volledige beeldvorming deze informatie te delen en elke Surinamer op te roepen steeds de gevolgen van zijn of haar keuze af te wegen.

Laat u zich steeds leiden door datgene dat het algemeen belang van Suriname waarborgt.

De regering laat verder optekenen dat zij zich blijvend zal inzetten om middels dialoog, blijvend herstel te waarborgen.

Derhalve staat de regering altijd gereed om het ingeslagen pad van dialoog te continueren. Hierbij worden alle stakeholders opgeroepen in landsbelang dezelfde keuze te maken.

Wij zijn dat verplicht aan ons nageslacht.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten