Defensie Suriname wil inspraakorgaan en geen militaire vakbond

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Defensie Suriname vindt het niet passen dat binnen het Nationaal Leger een vakbond wordt of moet kunnen worden opgericht.

Volgens minister Krishna Mathoera past een vakbond niet binnen een gewapende en gedisciplineerde staatsorgaan als het leger.

“Wij willen wel werken aan inspraak via een overleg orgaan. Het orgaan wordt genoemd in de wet maar is niet geïmplementeerd. Er is nu een staatsbesluit voorbereid en naar de president gestuurd om geïmplementeerd te worden”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Combineren lage doses bloeddrukmedicijnen veel effectiever, minder bijwerkingen

Mathoera hoopt dat dit orgaan nog voor het einde van het jaar volledig bemenst zal zijn en kan functioneren.

In dat orgaan moeten zitting hebben een vertegenwoordiger van de overheid, maar ook alle krijgsmachtsdelen van het Nationaal leger.

Volgens de minister is belangrijk dat vooral de rechtspositie van de manschappen op de agenda wordt geplaatst van dit orgaan, waardoor het besproken en uitgevoerd kan worden.

Om de inspraak van de manschappen te vergroten is invulling gegeven aan de nieuwe functie van Inspecteur Generaal van de Krijgsmacht IGK.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Surinaamse vrouwen zoeken steeds vaker contact met Nederlandse mannen voor een beter leven

Bij deze functionaris kunnen manschappen en het legerpersoneel terecht voor allerhande zaken en klachten of als zij ontevreden zijn.

De luitenant Kolonel Paris Haynes, is benoemd in deze functie, die wekelijks spreekuur heeft. Het spreken van de minister gebeurt voortaan volgens een hiërarchische structuur via de legerbevelhebber.

Mathoera zegt dat nu gewerkt wordt aan drie opleidingen voor officieren, onderofficieren en voor de Militaire politie. Dit is nodig omdat er op alle drie niveaus nieuwe manschappen nodig zijn.

In de komende vier jaar zullen rond de 300 onderofficieren en 100 officieren uitstromen uit het leger. Daarnaast zal ook gestart worden met een voortgezette officiersopleiding waarvan Mathoera zegt dat de behoefte groot is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Meerderheid Surinamers is stinkend rijk of leeft ver boven hun stand

De minister zegt niet doof te zijn voor berichten op sociale media die te maken hebben met de voedingsvoorziening voor militairen die gedetacheerd zijn.

Er zijn wat praktische problemen, die te maken hebben met een betalingsachterstand van ongeveer SRD 50 miljoen bij leveranciers.

Die willen eerst de achterstand betaald hebben. Intussen zijn er vijf nieuwe aanbestedingen gehouden.

De IGK is gevraagd de procedure van aanschaf tot levering bij het detachement in kaart te brengen. Nu al is duidelijk dat er verbeterpunten zijn. Daarnaast zal het leger ook haar eigen keuken aanpassen.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten