Ziekenhuizen dreigen met ‘bijbetaling patiënten’ vanaf 4 april

GFC NIEUWSREDACTIE- Ziekenhuizen in Suriname zullen vanaf 4 april eisen dat patiënten bijbetalen voor diensten als het Staatsziekenfonds (SZF) de tarieven niet aanpast.

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft een ultimatum gesteld aan het SZF om alle tarieven tijdelijk aan te passen per 1 januari 2022. Indien dat niet gebeurt dan zullen de ziekenhuizen per 4 april bijbetaling vragen aan patiënten.

Dit heeft de NZR in een brief meegedeeld aan het interim managementteam en de financieel directeur van het SZF. Ook de regering is op de hoogte gesteld van het standpunt van de ziekenhuizen.

Medio februari is een overeenkomt gesloten tussen NZR en SZF, waarbij de tarieven per 1 januari 2022 reeds aangepast zouden moeten worden.

Er is toen ook aan de bel getrokken door NZR over de tarieven van radiologie en laboratorium, schrijft voorzitter Claudia Marica-Redan.

De ziekenhuistarieven van laboratoria en radiologie lopen reeds jaren achter op de tarieven die het SZF vergoedt aan de particuliere centra.

Dit terwijl de particuliere centra van hun bestand een deel van de verrichtingen bij het ziekenhuis laat uitvoeren.

De ziekenhuizen hebben veel hogere overheadkosten, moeten 24/7 beschikbaar zijn en moeten niet alleen voor de poliklinische, maar meer nog voor de klinische patiënt, die vaak een veel duurdere patiënt is, beschikbaar zijn. Uitvallen van laboratorium en radiologie diensten in een ziekenhuis is een ware ramp, stelt de NZR.

In een brief van de NZR gedateerd 21 januari 2022 is een voorstel gedaan voor de aanpassing van het ligdagtarief en overige ziekenhuisdiensten. Er is ook een voorbeeld gegeven van het verloop van de laboratorium tarieven.

OOK INTERESSANT
Teleurstelling wacht duizenden grondaanvragers in Suriname

“U begrijpt zelf dat wij voor de huidige tarieven nog niet eens reagentia kunnen aanschaffen, laat staan het onderhouden en herinvesteren in onze apparatuur. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten van medische verbruiksartikelen en personeel.

“Uw voorstel voor de aanpassing van de laboratoriumtarieven verbaasd ons dan ook ten zeerste en is ronduit beledigend, het geeft aan dat er niet naar ons geluisterd wordt en ondanks de vele gesprekken en andere communicatie het nog steeds niet duidelijk is voor het SZF hoe een ziekenhuis operationeel gehouden moet worden,” stelt NZR.

Wat betreft radiologie zijn er afspraken gemaakt dat de aanpassing van de tarieven zou plaatsvinden nadat Survam het kostprijsmodel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo had gevalideerd.

Dit is inmiddels gebeurd. Het model is geaccordeerd en de tarieven zijn aangepast. Deze ontwikkeling is kenbaar gemaakt aan het SZF.

“Helaas moeten wij ook hier constateren dat het SZF zich weer eens niet aan zijn afspraken houdt. En komt met een heel ander voorstel dan de tarieven zoals die nu door Survam worden vergoed. Wat nog meer steekt en voor ons onverklaarbaar is waarom de tarieven van de particuliere klinieken wel verhoogd zijn.

“Met deze verhoging liggen de tarieven van de particuliere klinieken nog steeds boven de tarieven van de ziekenhuizen. Dit kan absoluut niet en zullen wij niet accepteren! De NZR radiologie klinieken zijn verantwoordelijk voor veel kostbaardere en intensieve 2e en 3e lijn zorg.”

OOK INTERESSANT
Urgente multinationale veiligheidsmissie naar Haïti

“Het blijkt weer eens dat de ziekenhuizen als een sluitpost gezien worden door het SZF. De tarieven van
alle particulieren klinieken die diensten verlenen aan het SZF zijn verhoogd, de specialisten hebben via de Vereniging van Medici in Suriname een verhoging toegekend gekregen van 236%, weliswaar in tranches en terugwerkend naar juli 2021”.

“En de ziekenhuizen moeten genoegen nemen met een aanpassing van 40% voor alle diensten en voor het ligdagtarief 121%, let wel deze verhoging is op tarieven die nog afstammen uit 2015,” wordt verder aangevoerd.

De NZR wijst er opnieuw op dat specialisten niet kunnen werken en geen diensten verlenen als een ziekenhuis niet in staat is om een goede en veilige werkomgeving voorzien van alle materialen, apparatuur, en overige toebehoren.

“Er kan en mag geen verschil zijn tussen poliklinische en klinische verrichtingen. Met deze handeling van SZF, is er meer onduidelijkheid en chaos gecreëerd”.

“De ene partij een goede tariefaanpassing geven en de partij die zorg moet dragen voor een goede en veilige werkomgeving niet voorzien van goede tarieven biedt geen soelaas. Niet voor de patiënt, niet voor de specialist, niet voor de verzekeraar.

“Kortom niet voor de Surinaamse samenleving. Wij stellen dan ook voor om terugwerkend naar 1 januari 2022 de tarieven nogmaals tijdelijk aan te passen zoals aangegeven in onze brief d.d. 22 januari 2022. Na deze aanpassing kunnen wij verder praten over en met onze calculatie modellen,” aldus NZR.