fbpx

Wat is de oorzaak van zwart racisme?

INGEZONDEN Waar komt zwart racisme vandaan? Wat is de oorzaak van zwart racisme?

Er is een boek getiteld: zwart racisme bestaat niet. De auteur is Julian With.

Wie zijn degenen die het eerst besloten om zwarte mensen te ontvoeren en naar andere delen van de wereld te brengen voor slavenarbeid? Wie kwamen na de zwarten naar Suriname vanuit Azië?

Overname Suriname

En wie zijn degenen die het land Suriname willen overnemen? Het land waar met name de afro-mensen bloed, zweet en tranen hebben vergoten? Het land waar zij naartoe zijn gesmokkeld. Toen was er al sprake van wereldwijde mensenhandel. De meeste lynchpartijen vonden plaats in het zuiden van de Verenigde Staten en de meeste slachtoffers waren Afro-Amerikanen.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De racisten in Suriname snoeren Nederlanders de mond

Waarom is de Ku Klux Klan ontstaan? En wie hebben heimelijk bewondering voor de KKK en welke groep Surinamers stemt massaal op de Nederlandse PVV? Hoe kun je dan stellen dat er sprake zou zijn van hindofobie in Suriname? Wie willen de doodstraf invoeren in Suriname? Wie stelen enorme hectares domeingrond van het land? Wie zijn de waterrovers en de rovers van land dat hun niet toebehoort?

Fobie

Teveel Hindoestanen en ook Javanen en andere groepen verkeren in de ontkenningsfase dat zij geen creofobie hebben en dat het de creo’s zijn die hen beroven. Als vakantieganger ben ik ook beroofd tijdens een vakantie in Suriname en ik ben geen gladharige. Met mij zijn er genoeg niet-Hindoestanen die beroofd worden in Suriname, die wel of geen toerist zijn.

De eerlijkheid gebiedt mij dat de scheldpartijen tijdens de demonstratie in het kader van de Anton de Kom Lezing niet de juiste aanpak waren en derhalve onnodig waren.

Dezelfde eerlijkheid gebiedt mij ook dat bepaalde groepen waarschijnlijk niet zo gauw op de berm zouden gaan staan, maar door hun handelingen in principe dezelfde woorden zouden gebruiken tegen degenen die niet op Santokhi lijken, maar deze aan de keukentafel uiten en omzetten in daden tegen degenen die niet op hem lijken. De demonstranten hebben hun standpunt duidelijk gemaakt.

De kern van de demonstratie was afkeuring van het door Santokhi gevoerde beleid van onterechte benoemingen van familie en vrienden en het corrupte beleid dat nepotisme met zich meebrengt. Waarom wordt niet dieper nagedacht over de echte reden van de demonstratie?

Waarom staan er al vijf, nee tien vingers klaar om te wijzen naar de demonstranten zonder dieper na te denken over het hoe en het waarom van de demonstratie? Daaraan liggen diepere redenen ten grondslag.

Namelijk een aversie tegen het benoemingenbeleid en een diepe afkeer tegen de onwil van de president van Suriname om het verkeerde beleid waarvan hij zijn voorganger beschuldigde, terug te draaien en naar zijn geweten – voor zover hij die mocht hebben – en naar het volk dat hem democratisch heeft gekozen, te luisteren. Dat doet hij niet en dat zal hij ook niet doen. Want teveel ego en teveel toekomstige oliedollartekens die hem verblinden.

BEKIJK OOK
Suriname en China bezegelen eerste landbouwtechnisch samenwerkingsproject

Het volk van Suriname hekelt het stiekeme, niet-transparante beleid van de plotselinge verhoging van de benzineprijzen, de plotselinge gang naar het IMF, de plotselinge benoemingen zonder wettelijke basis en de plotselinge beloften aan Hollandse boeren om stikstof te gaan ‘’investeren’’ in Suriname. Is dat de reden dat om 28 zetels wordt gevraagd om tot een autocratie te komen in plaats van een democratie te blijven?

Wan Pipel

Regisseur De la Parra probeerde een statement te maken. Maar helaas: velen hebben het niet begrepen. Wie zijn degenen die ten tijde van de release van de film Wan Pipel één van de hoofdpersonen (die inmiddels overleden is) gestenigd hebben en haar een hoer hebben genoemd?

Waren het creolen of Hindoestanen? Over hindofobie gesproken? Wellicht was er eerder sprake van creofobie. Daarbij komt dat je nauwelijks in de Surinaamse geschreven media iets leest over Kamala Harris. Dat vinden bepaalde personen niet prettig en blijkbaar zijn ze ook niet trots op haar. Waarom? Eén keer raden: juist ja.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Donkergekleurde mensen mogen zich nooit schuldig maken aan racisme

Krantenartikel

Hieronder volgt een artikel uit het onafhankelijk nieuwsblad Onze Tijd, datum publicatie onbekend:

“1962-1972

Het 10 jarenplan van VHP om Suriname te hebben…
Suriname en de Hindostani

Onlangs ontving ik een schrijven van een Studenten Jongelingen Vereniging bestaande uit Hindostanen van Surinaamse afkomst. Daar ik mij uit principe en bepaalde geloofsovertuigingen niet kan verenigen met het doel dezer vereniging, heb ik mij hiervan gedistantieerd. De tekst van de punten waarnaar gestreefd wordt laat ik hier letterlijk volgen:

De onafhankelijkheid voor het aantal intellectuelen onder de Hindostanen dat der Creolen schromelijk overtreft.

De economie van Suriname voor niet minder dan 85 pct in handen van de Hindostanen te krijgen.

Onze cultuur aan de inheemse bevolking op te dringen daar de ontwikkelde Creool zijn versnipperde cultuur miskent.

De band met de landen in het Caraibische gebied waar de Hindostanen in de meerderheid zijn, te verbeteren.

Een politieke partij voor alléén Hindostanen ongeacht hun geloof.

De kooplust van de Creolen te intensiveren.

Te zijner tijd in Paramaribo 10 kandidaten te stellen aangezien de Creolen er geleidelijk toe overgaan tot oprichting van verschillende politieke partijen en zodoende zelf hun macht vergroten.

De eerste niet Openbare Middelbare School in Suriname moet van Hindostanen zijn.

Samenwerking met de anderen voor zoverre zij ons blindelings zullen volgen.

Er voor te waken dat een Creool nimmer gouverneur van Suriname wordt”.

Felicia de Jonge

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]