fbpx

Volksgezondheid wil met wijziging heffingen op tabaksproducten tabaksgebruik ontmoedigen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Volksgezondheid werkt strategieën uit voor de handhaving van de tabakswet, alsook het herzien van heffingen op tabaksproducten om tabaksgebruik ontmoedigen.

Het ministerie heeft in samenwerking met de Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO) dinsdag een workshop hierover georganiseerd.

Volgens de workshop geboden door de WHO bleek het verhogen van tabaksaccijnzen effectief bij het doen afnemen van tabaksconsumptie, daar dit de prijs op tabaksproducten verhoogt. Met vertegenwoordigers van de belastingdienst, de ministeries van Financiën en Planning en van Economische Zaken, werd tijdens de workshop gesproken over de effecten van het verhogen van accijnzen op tabak.

Onderdeel van de workshop was ook het presenteren van succes modellen, om de ontwikkeling van de zwarte markt op tabaksproducten tegen te gaan. Daarnaast is handhaving van de anti-tabakswet een belangrijk aspect waarbij duidelijk moet zijn wie de bevoegdheid heeft om op te treden.

BEKIJK OOK
Bedrijfsleven en vakorganisaties willen annulering verhoging EBS-tarieven

“Jaarlijks sterven ongeveer 500 mensen aan tabak-gerelateerde ziekten en kost tabaksgebruik Suriname SRD 508 miljoen, of 1,7% van het bruto binnenlands product (bbp)”. Dit gaf minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid aan tijdens zijn toespraak voor de aanvang van de workshop.

“De groei in de tabaksindustrie moeten we dusdanig onder controle hebben dat er geen excessieve vormen van gebruik gestimuleerd worden”, stelt de bewindsman.