fbpx

Volksgezondheid bekijkt verzelfstandiging overheidsziekenhuizen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname is nog bezig met het uitzoeken van modaliteiten voor het transformatieproces van de vier overheidsziekenhuizen.

Dit zal er uiteindelijk in moeten resulteren dat de ziekenhuizen zonder steun van de overheid hun dienstverlening aanbieden aan de gemeenschap. Het is één van de beleidspunten die is opgenomen in het Herstelplan.

De verzelfstandiging van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het ‘s Lands Hospitaal, het Psychiatrisch Centrum Suriname en het Mungra Medisch Centrum, zal ook de capaciteit van de gezondheidszorg verder versterken.

BEKIJK OOK
Studenten overhandigen thesis over kinderarmoede en arbeidsinkomen aan minister Arbeid

Momenteel wordt met verschillende belanghebbenden gesproken over dit traject. Feit is dat het ministerie van Volksgezondheid bij de implementatie moet nagaan welk model past bij Suriname en zijn bevolking.

Het proces tot verzelfstandiging van de overheidsziekenhuizen is in 2019 aangevangen. Met deze stap wil de overheid de zorg voor de gemeenschap veiligstellen.