fbpx

Verzoek tot wraking ongegrond in 8-decemberstrafproces

GFC NIEUWSREDACTIE- Het verzoek dat advocaat Irvin Kanhai indiende namens zijn cliënten, voor de wraking van rechter Kolonel Dennis Kamperveen, is ongegrond.

Dat heeft de wrakingskamer van het Hof van Justitie in Suriname vandaag bekendgemaakt.

Zij hebben het verzoek getoetst aan verschillende voorwaarden van wraking. Ook werd Dennis Kamperveen gehoord. De indieners bleken op enkele punten onjuiste informatie gedeeld te hebben.

Zo stelde Kanhai dat de rechter en André Kampveen volle neven zijn. Dat bleek onjuist; zij hebben niet dezelfde grootvader maar dezelfde over-grootvader. Dit maakt hen tot 6e graadsneven, waardoor de wraking niet mogelijk is op basis van dit punt.

Ook stelde Kanhai dat Dennis Kamperveen informatie kreeg toegestuurd van de familie Kamperveen. Ook dit punt heeft de wrakingskamer gepasseerd, gezien het feit dat Kanhai niet heeft kunnen aantonen om welke informatie en door welke familie het gaat.

Vervolgens stelde Kanhai dat Dennis Kamperveen alleen geiterresseerd was in feiten en omstandigheden rond André Kamperveen tijdens de schouw in het Fort Zeelandia.

BEKIJK OOK
Onlineregistratie babyvoeding voor baby’s jonger dan 1 jaar nog steeds mogelijk

De wrakingskamer stelde vast dat er hier onjuiste informatie is gedeeld door de indieners. Het bleek juist de waarnemend pg die vragen hierover stelde.

Ook waren de vragen van Dennis Kamperveen danig variërend dat er niet gesteld kan worden dat hij slechts in één slachtoffer interesse had. De kamer heeft dit punt van tafel geveegd op basis van onjuiste informatie.

De wrakingskamer besliste daarom dat de wraking ongegrond is en dan er geen reden blijkt om te twijfelen aan de objectiviteit van Dennis Kamperveen. Er zou dus geen sprake zijn van vooringenomenheid.

Het hoger beroep wordt hervat; Dennis Kamperveen is opgeroepen om zich binnen een uur aan te melden voor de verdere behandeling van de zaak.

De kamer bestond uit rechters Sewrattan, Anand Cheran en Ingrid Lachitjaran.