fbpx

Toepassen technologie om aantasting milieu en impact klimaatverandering in Suriname te bestrijden

GFC NIEUWSREDACTIE- De United States Agency for International Development (USAID) heeft in samenwerking met de ambassade van de Verenigde Staten en het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking een nieuw data-initiatief in Suriname gelanceerd om de aantasting van het milieu en de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Het SERVIR Amazonia-programma is een unieke samenwerking tussen USAID en de National Aeronautics and Space Administration (NASA), waarbij satellietbeelden en geospatiale technologieën worden toegepast voor verbeterd milieubeheer en paraatheid voor overstromingen en andere natuurrampen.

Suriname’s bossen en mangroven in het binnenland leveren kritieke ecosysteemdiensten met mondiaal belang. Toch lijdt het land onder de gevolgen van klimaatverandering met stijgende zeespiegels, toegenomen regenval en terugkerende overstromingen.

Beter waterbeheer en hydrologische rampenvoorspelling, en systemen om veranderingen in bosbedekking in de loop van de tijd in kaart te brengen en te monitoren, zullen het vermogen van Suriname om zich voor te bereiden op en te reageren op natuurrampen verbeteren en om deze kritieke natuurlijke rijkdommen te beheren voor een grotere klimaatbestendigheid.

De Amerikaanse ambassadeur in Suriname Karen Williams merkt op: “Naarmate klimaatgerelateerde rampen frequenter en intenser worden, kijken mensen naar de wetenschappelijke gemeenschap voor hulp bij het monitoren, in kaart brengen en beheren van deze rampen. SERVIR-Amazonia stroomlijnt de toegang tot wetenschappelijke gegevens en hulpmiddelen die Suriname en andere Caribische landen kunnen gebruiken om lokaal ontwikkelde en duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis te bouwen.”

BEKIJK OOK
Voor de 2e dag op rij geen stroom in delen Paramaribo

Op 10 augustus kwamen specialisten van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) van elf agentschappen en instellingen bijeen in Paramaribo als onderdeel van het programma en brainstormden over innovatieve oplossingen voor het toepassen van geospatiale informatietechnologieën voor het omgaan met hydro-klimatologische rampen en het monitoren van veranderingen in landgebruik en landbedekking in mangrovebossen.

Deelnemende partners waren onder andere de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Ministerie van Openbare Werken, Ministerie van Landbouw – Climate Change Unit, Mangrove Forum Suriname, Stichting Bosbeheer en Productiebeheer/Bosbedekking Monitoring Unit (SBB), Planbureau Suriname (SPS), Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS), Green Heritage Fund Suriname (GHFS), Amazon Conservation Team Suriname (ACT), en GISSat.

Met de lancering van SERVIR-Amazonia in Suriname verbreedt USAID de geografische impact van haar klimaatbestendigheidsprogramma door training te bieden en technische betrokkenheid bij de overheid, universiteiten, onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties in het Grotere Caribisch gebied te faciliteren.