fbpx

Suriname verbetert fiscale duurzaamheid op middellange termijn met US$ 50 miljoen IDB-ondersteuning

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname werkt aan het verbeteren van de fiscale duurzaamheid op middellange termijn door het optimaliseren van de inning van belastinginkomsten, het verbeteren van de planning en uitvoering van de begroting en het beheer van openbare investeringen.

Dit wordt ondersteund met de US$ 50 miljoen die is goedgekeurd door de Inter-American Development Bank (IDB).

Het programma zal de administratie van de inkomsten versterken en vrijwillige naleving bevorderen door reorganisatie van het directoraat belastingen en douane en zijn interne functies te ondersteunen.

De oprichting van een semi-autonoom belastingagentschap en de ontwikkeling van mogelijkheden om de inning van de belasting over de toegevoegde waarde te implementeren en betere diensten aan belastingbetalers te bieden is hier onderdeel van.

Het project zal ook de interne procedures moderniseren en de technologische infrastructuur van de interne belastingdienst en douaneoperaties upgraden.

Daarnaast zal het project het beheer van de overheidsfinanciën bij het ministerie van Financiën en Planning moderniseren om de transparantie van het begrotingsproces te vergroten en de mogelijkheden van het land voor begrotingsplanning, uitvoering en monitoring te versterken.

Het zal de organisatiestructuur binnen het ministerie verbeteren, de IT-infrastructuur upgraden en maatregelen ondersteunen om de capaciteit te verbeteren en op te bouwen op belangrijke gebieden zoals budgetplanning, treasury-operaties, inkoop, boekhouding, macro-economische analyse en interne controles.

BEKIJK OOK
Tiktok-wedstrijd EZ over ‘eerlijke digitale financiële diensten’

Het programma zal het beheer van overheidsinvesteringen verbeteren, de transparantie vergroten en de overheid helpen bij het prioriteren en rationaliseren van investeringsprojecten die zijn afgestemd op het opbouwen van veerkracht en duurzaamheid.

Belangrijke maatregelen zijn onder meer de oprichting van een publieke investeringseenheid binnen het ministerie van Financiën en Planning om investeringsprojecten te formuleren, uit te voeren, te monitoren en te evalueren; de implementatie van een monitoringsysteem en projectdatabank; en actualiseringen van het wet- en regelgevingskader voor overheidsinvesteringen.

De Surinaamse overheid en ambtenaren zijn de directe begunstigden van dit project, met meer middelen om overheidsbeleid te financieren en een betere institutionele capaciteit om uitgaven te beheersen en investeringen te prioriteren. Het project zal ook de belastingbetalers van het land ten goede komen met betere diensten.

Verwacht wordt dat de de Surinaamse gemeenschap een beter overheidsbeleid en meer transparantie in het gebruik van overheidsmiddelen zal ervaren.

De IDB-ondersteuning heeft een terugbetalingstermijn van 25 jaar, een respijtperiode van 5,5 jaar en een rentevoet op basis van Secured Overnight Financing Rate (SOFR).