fbpx

Suriname kan met eerlijke, intelligente en niet politieke leiders snel een paradijs worden

INGEZONDEN- Suriname heeft zoveel mogelijkheden! Een land zonder hevige natuurrampen, een prettig klimaat, veel grond en een qua aantal klein maar vredelievend volk. Maar toch vallen wij steeds verder in de verpaupering!

Maar waar gaat het dan mis? Wij hebben sinds de onafhankelijkheid politieke leiders gehad die nooit het belang van Suriname voorop hebben gesteld.

De politici wurgden zich steeds met leugens en bedrog een weg naar de top en macht om alleen zichzelf, familieleden en vrienden een goede financiële dienst te bewijzen. Ook lijden veel van hen aan machtszucht.

Denkt u echt dat politici tijdens verkiezingscampagnes van huis naar huis lopen om stemmen te winnen alleen maar omdat ze zo graag het land willen opbouwen? U heeft het dan goed mis!

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: De SRD is weer subtiel gedevalueerd, wij worden straal voor de gek gehouden

Indien dat echt zo was, leefden wij momenteel in een veel beter ontwikkeld en 1e wereldland.

Maar de politiek in gaan in Suriname is een verdienmodel. Het is een money- making business!

Wij hebben als kiezers altijd de fout gemaakt om zonder erbij na te denken te geloven in mooie zeer onrealistische beloftes van politici, die eenmaal ze zichzelf en verwanten gunstig hebben gepositioneerd, het land incluis de inwoners helemaal vergeten zijn.

OOK INTERESSANT
Surinaamse wielrenners werken druk internationaal schema af

Zo kon het gebeuren dat wij al 45 jaar geconfronteerd worden met achteruitgang, beter uitgelegd: een grote beestenbende in ons land.

Maar het volk wordt rijper, we blijven niet dom.

BEKIJK OOK MEER NIEUWS: Politici in Suriname hebben u alleen nodig in verkiezingstijd, daarna zijn ze u vergeten

Het zijn de pientere en vooral eerlijke  leiders, absoluut geen politici, die nu heel snel naar voren moeten worden geschoven om ons uit het grimmige moeras te halen. Zij moeten alle ondersteuning krijgen.

Er zijn genoeg knappe mannen en vrouwen in ons land die een veel beter job kunnen doen dan de politici en alle politieke partijen bij elkaar!

Het wachten is op deze ongeveinsde mannen en vrouwen die zich willen gaan inzetten voor het land Suriname en haar inwoners en zichzelf op de laatste plaats willen zetten.

Mevrouw S. Cruden

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]