fbpx

Suriname en Frankrijk tekenen akkoord

GFC NIEUWSREDACTIE- Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie was voor een werkbezoek van 13 maart tot 16 maart in Frankrijk.

Tijdens de eerste meeting van zijn werkbezoek heeft de minister extra aandacht gevraagd voor een intensievere samenwerking op veiligheidsgebied tussen beide landen.

Tijdens de meeting met enkele leden van de Senaat zijn er verschillende onderwerpen met betrekking tot de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk aangekaart.

Volgens minister Amoksi bestaat er een goede samenwerking op veiligheidsgebied, maar Suriname heeft wat uitdagingen waarvoor nog hulp nodig is.

In de aanscherping van de samenwerking is er assistentie gevraagd voor money laundering, intelligence en corruptiebestrijding.

De Surinaamse bewindsman kijkt uit naar een uitwisselingsprogramma waarin zal worden opgenomen stage en trainingen.

Verbreding samenwerrking

De bewindsman gaat voor verbreding van de samenwerking met Frankrijk. Tijdens een onderhoud op het ministerie van Justitie met de Chief of Staff van Justitie in Frankrijk is gesproken over hoe beter invulling te geven aan de samenwerking tussen beide ministeries.

De Surinaamse bewindsman heeft een uiteenzetting gegeven over de positie van het ministerie van Justitie en Politie Suriname met betrekking tot de veiligheid.

Daarbij is ook aangehaald dat de rechterlijke macht onafhankelijk is, maar gecoördineerd wordt door het ministerie van Juspol.

Het proces van verzelfstandiging van de bedrijfsvoering is reeds ingezet. De minister gaf aan dat de decentralisatie van bepaalde diensten op strategische plekken zeer belangrijk is voor de samenleving. Hij vraagt de ondersteuning bij de bestrijding van corruptie.

BEKIJK OOK
Internationaal programma Canada kan Suriname helpen uit crisis

Frankrijk wil helpen met de technische bijstand in deze. Amoksi meent dat er naar het model van Frankrijk kan worden gekeken om een corruptiehelpdesk in Suriname op te zetten. Trainingen en stage is van belang.

Ter versterking van de Rechterlijke Macht kunnen er binnen de uitdieping van de samenwerking ook trainingen voor rechters vooral in het afhandelen van corruptie worden meegenomen.

De Franse vertegenwoordiger heeft de toezegging gedaan voor de trainingen en stage. Deze zullen met de liaison van Frankrijk in Brazilië en de Franse ambassadeur in Suriname verder worden uitgewerkt.

Akkoord

Suriname en Frankrijk hebben een akkoord voor wederzijdse uitwisseling en bijstand in justitiële aangelegenheid ondertekend.

De ondertekening heeft op maandag 15 maart plaatsgevonden. Amoksi staat open voor verdere besprekingen over de onderwerpen die justitie regarderen.

Volgens de vertegenwoordiger van de Franse minister van Justitie en Politie zal er contact gemaakt worden met de Franse Liaison in Brazilië over de afspraken en vervolgens met de Franse ambassadeur in Suriname.

Verder is aan de orde gekomen de kwestie van gedetineerden in Frans-Guyana waarvan 20 % van Surinaamse komaf zijn. Zij willen terug naar Suriname, maar vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag is dat niet mogelijk.

Frankrijk vraagt de aandacht voor deze issue, zodat naar een oplossing hiervoor gezocht kan worden.

BEKIJK OOK: China wil verdieping bilaterale betrekkingen met Suriname