fbpx

Surinaams Vrouwen Kollectief en Organic Movement

INGEZONDENDISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

Met verbazing las ik heden een artikel van het Surinaamse Vrouwen Kollektief Suriname (SVKS) over de Organic Movement.

Zo snel als het artikel on-line was geplaatst, zo snel werd het artikel ook uit een lokale Surinaamse krant verwijderd. Dat riekt naar fake berichtgeving en wellicht de zoveelste vorm van rancune uit zekere hoek.

Volgens het Vrouwen Kollektief zou de Organic Movement niet met oplossingen komen voor het desastreuze beleid van de huidige regering en bovendien zou iemand van de Organic Movement niet uit zijn woorden kunnen komen.

Welnu, als nu nog steeds niet duidelijk is welke oplossingsmodellen de Organic Movement voorstelt, dan zal in ieder geval het Vrouwen Kollektief rationeel niet bij machte zijn om dat te begrijpen.

Ter opheldering nog even de punten die de Organic Movement naar voren heeft gebracht ter oplossing van het vernietigende beleid van de huidige regering:

1. het bestrijden van corruptie,
2. het stoppen van nepotisme,
3. het in werking treden van de wet openbaarheid van bestuur (het wob) om non-transparant beleid tegen te gaan,
4. het verbeteren van de gezondheidszorg,
5. het verbeteren van het onderwijs,
6. het bestrijden van armoede,
7. het verlagen van de koers en het verlagen van de prijzen in de supermarkten,
8. het terughalen van gestolen geld c.q. onrechtmatig verkregen geld,
9. het op non-actief stellen van verantwoordelijke ministers,
10. het terugdraaien van het oneerlijke en het onrechtvaardige gronduitgiftebeleid.

Hoe gaat de Organic Movement dit doen?

Door nieuwe wetten in te voeren zoals de wet openbaarheid van bestuur, door het kiesstelsel te wijzigen (hetgeen zo gauw mogelijk in gang moet worden gezet) na de recente uitspraak van het Constitutioneel Hof, door de grondwet te wijzigen, door nadruk te leggen op het sociaal beleid, bestrijding racisme, bevorderen nationaal volksgevoel, verhogen productie, beter buitenlands beleid, toepassen van checks and balances (zie nog in te voeren wet openbaarheid van bestuur), door het eindelijk in werking laten treden van de anti-corruptiewet, aanpakken grondrechten c.q. perceelrechten van de inheemsen en de marrons, bestrijding criminaliteit, het eerlijk en rechtvaardig toekennen van een perceel aan iedere Surinamer van 18 jaar of ouder, en nog zoveel meer dat niet door deze regering wordt gedaan. Heb er ook een hard hoofd in dat de huidige regering haar corruptieve beleid zal veranderen.

BEKIJK OOK
Santokhi bespreekt financieringsmogelijkheden met Zwitserse financiële instelling

Deze regering heeft alles laten liggen en heeft valse beloften gedaan aan de Surinaamse burgers. Door een grove vorm van misleiding is massaal op deze regering gestemd.

Een zakelijk interim-kabinet vormen is een ander voorstel c.q. oplossingsmodel dat door de Organic Movement naar voren wordt gebracht.

Er moet veel gedaan worden en er moet heel hard gewerkt worden om een beter actief economisch beleid te voeren en een welvarend Suriname te bewerkstelligen, want de huidige regering is master in zelfverrijking en verarming van de mofina wans. Klinkt als een utopie maar wel realiseerbaar voor Suriname.

Boze tongen beweren dat de inschakeling van Rutte een terugkeer naar het kolonialisme zou zijn en dat Rutte geen excuses wilt bieden voor het slavernijverleden van Nederland jegens de nakomelingen van de tot slaaf gemaakten.

Het is pertinent onjuist dat er geen excuses zouden zijn gemaakt, aangezien de burgemeester van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven wel hun excuses hebben aangeboden. Ook heeft DNB (de Nederlandse Bank) haar excuses aangeboden op 1 juli 2022. Vrij recent nog dus.

Wat mij enorm irriteert is dat bepaalde groepen de gevoelens van de tot slaaf gemaakten totaal ontkennen, maar wel willen meeliften op eventuele reparations. Dan is plotseling iedere groep in Suriname een tot slaaf gemaakte groep. Dit is vals en gevaarlijk sentiment en een ontkenning van het daadwerkelijke leed van een ander.

Felicia Jonge

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud