fbpx

Succesvolle 8ste orenmissie in Sint Vincentius Ziekenhuis

GFC NIEUWSREDACTIE- Van 17 tot 21 oktober vond de 8ste orenmissie plaats waarbij KNO-arts Mick Metselaar, die werkzaam is in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, Suriname bezocht.

De missie werd georganiseerd door KNO-arts Ralph Akrum werkzaam in het Sint Vincentius Ziekenhuis. Tijdens zo een orenmissie worden ingewikkelde ooroperaties uitgevoerd en patiënten met ingewikkelde oor- en gehoorproblemen op de polikliniek gezien. Deze zorg wordt in Nederland bijna uitsluitend in de academische ziekenhuizen geleverd en staat ook wel bekend als tertiaire of derdelijns zorg.

Zo werden de afgelopen week 2 doof geboren kinderen geopereerd, waarbij er een zogenaamd cochleair implantaat in het slakkenhuis wordt geplaatst. Bij deze operatie wordt de schedel open geboord en komt een electrode tegen de gehoorzenuw te liggen. Die elektrode zorgt voor het doorgeven van stroomprikkels die door een apparaat buiten het lichaam worden opgewekt bij geluid. Hierdoor kan een doof persoon weer horen.

Met deze 2 kinderen is het aantal van dove kinderen dat geopereerd is in Suriname sinds maart 2019 opgelopen tot 7. Door deze operatie zijn zij weer in staat om te horen waardoor de ontwikkeling van hun spraak, zij het verlaat op gang kan komen.

Het uitvoeren van de implantaties in Suriname kent een aantal voordelen ten opzichte van het uitzenden van de kinderen naar het buitenland. Zo worden zij in hun eigen omgeving geopereerd en wordt de lokale kennis uitgebreid.

Maar er is ook een financieel aspect, waarbij de kosten van de operatie in Suriname minder dan de helft bedragen van het tarief in Nederland, dit terwijl de operatie op exact dezelfde manier met dezelfde apparatuur geschiedt. Voor het uitvoeren van de operaties wordt er geen vergoeding gevraagd door de KNO-artsen en worden alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht voor de benodigdheden en de reis naar Suriname.

De cochleaire implantaties bij dove kinderen wordt bekostigd door de Surinaamse overheid na goedkeuring van de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid.

Op basis van het aantal kinderen dat in Suriname geboren wordt en het gemiddeld internationale aantal doven per 1000 geboorten, zouden er ongeveer 10 dove kinderen per jaar zijn in Suriname.

BEKIJK OOK
Kansarme vrouwen en tienermoeders krijgen vaardigheden arbeidsmarkt

In het verlengde van hun beroep zitten de twee KNO-artsen verantwoordelijk voor deze orenmissie, ook in het bestuur van Stichting Horen Suriname dat opgericht is om gehoorapparaten beschikbaar te maken voor het Surinaamse kind. Via deze stichting komen alle kinderen in Suriname die slecht horen zonder kosten in aanmerking voor gehoorapparaten.

Met de verantwoordelijkheid die de overheid neemt voor het bekostigen van de implantaten en de gratis hoortoestellen via deze stichting hoeft het dus niet meer zo te zijn dat kinderen als gevolg van slechthorendheid niet participeren in de Surinaamse samenleving.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen die doof zijn op deze fantastische manier worden geholpen zullen kinderen die geboren worden een screening van het gehoor moeten ondergaan zoals internationaal gebruikelijk. In Suriname bestaat een dergelijk programma helaas nog niet. Hoe een dergelijk programma op maat op te zetten voor Suriname is de volgende uitdaging.

Ook werden bij 5 patiënten waaronder 1 kind operaties verricht om de chronische middenoorontsteking een halt toe te roepen. Hierbij wordt het ontstekingsweefsel en bot van de schedel verwijderd en vervangen door speciaal bioactief glas. Dit materiaal is door Leander Healthcare uit Nederland kosteloos ter beschikking gesteld voor de Surinaamse patiënten.

Indien mogelijk wordt de gehoorbeenketen (dat zijn de botjes die het geluid van trommelvlies naar slakkenhuis geleiden) hersteld of vervangen door een prothese. Hierdoor is niet alleen de ontsteking weg maar ook het gehoor beter. Door deze nieuwe techniek van het behandelen van dit ziektebeeld hoeven patiënten maar 1 keer geopereerd te worden.

Met de oudere technieken is er minstens een tweede operatie nodig en komt de patiënt levenslang elke 3 maanden op de polikliniek voor controle.Ook deze controles zijn veel minder vaak nodig bij de gebruikte techniek. Het zorgt voor een besparing van kosten en moeite, maar belangrijker nog de belasting van de patiënt voor de vele polikliniek bezoeken.

Sinds oktober 2018 wordt deze techniek in Suriname toegepast en zijn nu in totaal 15 patiënten op deze manier succesvol geholpen.

Alle operaties zijn goed verlopen en de patiënten zijn inmiddels naar huis.