fbpx

Spoedvergadering DNA en vakbonden over wijziging Personeelswet en de Ambtenarenpensioenwet 1972

GFC NIEUWSREDACTIE- De leden van de commissie van rapporteurs voor de ontwerpwetten houdende nadere wijziging van de Personeelswet en de Ambtenarenpensioenwet 1972 hebben donderdag in de vergaderzaal van het Surinaams parlement een spoedvergadering belegd.

De genodigden zijn in de gelegenheid gesteld vraag- en aandachtspunten aan te halen om een breder inzicht te krijgen betreffende de wijzigingen in eerdergenoemde wetten.

Voor deze bespreking zijn de volgende actoren uitgenodigd:

• de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, en zijn deskundigen
• een vertegenwoordiger van het Pensioenfonds
• een vertegenwoordiger van de CLO
• een vertegenwoordiger van de FOLS
• een vertegenwoordiger van de ALS
• een vertegenwoordiger van de C-47
• mevrouw dr. mr. M. Hoevers-Venoaks en
• de initiatiefnemers

BEKIJK OOK
Politie over inbeslagname houwer en gasbuks bij leerlingen STS-2

Het doel van deze wetten is namelijk om de registratie die verplicht wordt gesteld voor alle landsdienaren een wettelijke basis te geven.

De grondslag voor het houden van deze registratie en de daarbij op te leggen tuchtstraf bij het niet voldoen hieraan zijn opgenomen bij deze wijziging van de Personeelswet.

Deze wetten zijn op 9 december ingediend door de regering.