fbpx

Rutte ingenomen met herstel relatie Suriname-Nederland

GFC NIEUWSREDACTIE- De Nederlandse premier Mark Rutte is ingenomen met de herstelde banden tussen Suriname en Nederland.

“We hebben te lang geen contact gehad. De jaren daarvoor was er eigenlijke geen relatie tussen Nederland en Suriname. Ik ben blij hier te zijn en dat het contact hersteld is, ook met jouw succesvolle bezoek aan Nederland een jaar geleden.” Deze woorden sprak de Nederlandse minister-president maandag tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Chandrikapersad Santokhi, die tijdens een tweedaagse bezoek gastheer is van Rutte.

De Nederlandse regeringsleider merkt op dat Nederland en Suriname een geschiedenis van 300 jaar hebben, met heel veel mooie en minder mooie momenten. “Een geschiedenis die we moeten koesteren”, aldus Rutte. Hij hoopt tijdens zijn bezoek bij verschillende gesprekken over deze geschiedenis te kunnen praten.

De regeringsleider ziet er naar uit om dinsdag tijdens zijn toespraak in De Nationale Assemblee (DNA) ook bij dat gezamenlijke verleden stil te staan. Volgens Rutte heeft de geschiedenis tussen Nederland en Suriname veel opgeleverd: familiebanden, vriendschappen en de bijzondere band tussen de twee landen. Hij erkent dat die geschiedenis ook haar dieptepunten heeft. De mooie aspecten zijn echter dat Suriname een toegang geeft tot Europa en andersom Nederland een vriend in en kennis van de regio.

De delegatie van de Nederlandse premier bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en minister Liesje Schreinemacher die een dag eerder eveneens met een deel van het bedrijfsleven is gearriveerd. Rutte spreekt van een grote organisatie om zaken mee te doen. “Dat past in vooruitkijken”, aldus Rutte, die samenwerken ontzettend belangrijk noemt.

Volgens hem moet samen worden nagegaan hoe Suriname hogerop de ease of doing business index gekregen kan worden. Het gaat volgens hem allemaal om bedrijven die Suriname reeds kennen of relaties in de regio hebben.

BEKIJK OOK
Santokhi bespreekt mogelijkheden met president Algemene Vergadering VN

Verder zijn het bedrijven die aangeven dat er in Suriname enorme kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit zegt volgens de Nederlandse regeringsleider iets van de enorme potentie van Suriname, dat beschikt over vruchtbare grond en een zeer creatieve en hardwerkende bevolking.

Rutte en Santokhi hebben zich tijdens een bilateraal onderhoud eerder op de dag ook gebogen over de Caricom, waar de Surinaamse president sinds 1 juli voor de periode van zes maanden voorzitter van is.

De Nederlandse minister-president noemt de samenwerking in dit kader ook belangrijk vooral omdat binnen de Caricom ook landen van het Koninkrijk der Nederlanden liggen zoals Curaçao, Sint Maarten en Aruba, terwijl volgens hem ook de banden aangehaald moeten worden met Saba, Sint Eustatius en Bonaire: eveneens Koninkrijksdelen binnen de Caricom.

De Nederlandse premier heeft geaccentueerd dat er geen samenwerkingsrelatie was met Suriname tijdens de politiek constellatie onder leiding van gewezen president Bouterse. “Dit heeft te maken met politiek principiële redenen. Sinds het aantreden van president Santokhi zijn de betrekkingen weer hersteld”.

Hij merkt op dat beide landen voorstander zijn van een evenwichtige relatie. “Het gaat niet erom dat Nederland, Suriname de les moet voorlezen. Wij kunnen ook veel leren van Suriname”. De premier merkt op dat Suriname een land is met een enorme oppervlakte, hele vruchtbare bodem en een creatieve bevolking om snel oplossingen te bedenken.

Suriname maakt een bijzondere ontwikkeling mee op het gebied van olie-en gas. Rutte geeft aan dat er genoeg Nederlandse bedrijven en kennisinstituten zijn die met Suriname kunnen samenwerken om de op handen zijnde olie-en gassector verder te ontwikkelen.