fbpx

ROS wil probleem rond vuilophaal duurzaam oplossen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) wil het probleem rond de vuilophaal in Suriname duurzaam oplossen.

Dinsdag heeft er op het ministerie een presentatie plaatsgevonden betreffende een haalbaarheidsstudie vuilophaal en -verwerking. De coördinatie en monitoring van vuilophaal tot en met de verwerking van afval vinden heel gebrekkig plaats in een aantal districten. In het kader hiervan is een onderzoek gedaan door het personeel van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie (ODDD) over hoe dit probleem duurzaam op te lossen.

Het onderzoek is verricht in de districten Brokopondo, Coronie, Marowijne, Para en Sipaliwini. De bevindingen zijn vervat in een rapport en gepresenteerd aan de minister, directeur en desbetreffende districtscommissarissen.

De voornaamste reden voor dit fenomeen is het tekort aan financiële middelen bij de districtscommissariaten. De uitgaven ter realisering van dit beleidsgebied worden vooralsnog bekostigd uit de districtsbegroting, alhoewel deze kosten niet worden opgenomen in de voornoemde begroting.

BEKIJK OOK
Verongelukte autobestuurder, 30, verloor door hoge snelheid controle over voertuig

De situatie toen was dat er een vuilzakkenproject was, waarbij de districten de vuilophaal uit eigen middelen bekostigden. Maar doordat de kosten zijn gaan oplopen, is het niet meer haalbaar om dit uit eigen middelen te doen. “Een concrete oplossing hiervoor is om meer middelen op te nemen in de begroting van het ministerie om vuil op te halen, want dat gebeurde niet,” zegt onderdirecteur Jennifer Wachter. Dit beleidsprogramma is daarom expliciet opgenomen in de begroting van de Staat over het dienstjaar 2023.

Het ODDD faciliteert duurzame regionale ontwikkeling in samenwerking met de districtscommissariaten op basis van wetgeving, beleidsontwikkeling, taak coördinatie en optimale burgerparticipatie met betrekking tot de vuilophaal- en reinigingsdiensten in Suriname, met uitzondering van Paramaribo.