fbpx

RGD-directie betreurt acties artsen

GFC NIEUWSREDACTIE- De directie van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) in Suriname zegt met stijgende verbazing via de media kennisgenomen van de aangekondigde acties van de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienstartsen (VRA) per 16 november.

Dat naar aanleiding van het volgens de VRA uitblijven van een bevredigend voorstel op het wensenpakket over het dienstjaar 2022.

De directie betreurt de aangekondigde acties ten zeerste, daar er voor het laatst op vrijdag 11 november jl. een onderhoud geweest is tussen de directie van de RGD en het bestuur van de VRA.

Tijdens het onderhoud heeft de directie een dringend beroep gedaan op het bestuur om het ingediende wensenpakket, waarin een loonsverhoging van 50% wordt geëist, te herzien daar deze niet te dragen is door de organisatie.

De directie heeft tevens nadrukkelijk gevraagd om acties in welke vorm dan ook achterwege te laten, zodat partijen middels dialoog kunnen geraken tot voor eenieder bevredigende en werkbare oplossing.

Subsidie

Als subsidie behoeftige instantie is afstemming en terugkoppeling met de ministeries van Volksgezondheid en Financiën & Planning noodzakelijk.

Conform het bereikte akkoord tussen de RGD en de VRA wordt alvast uitvoering gegeven aan de uitbetaling van de twk’s over het dienstjaar 2021, in 4 tranches waarvan de laatste in december 2022 gestort zal worden. De directie van de RGD is zich van bewust dat de financieel-economische situatie van Suriname uitdagend is en dit ertoe leidt dat diverse groeperingen, waaronder de VRA, opkomen voor de belangen van hun leden.

BEKIJK OOK
Grote partij kippenbouten die gesmokkeld zou worden naar Guyana in beslag genomen

Echter zal er ook rekening gehouden moeten worden met de liquiditeitspositie van de RGD. Een dergelijke loonsverhoging zoals geëist, is niet haalbaar voor de RGD. De artsen in dienst van de RGD bevinden zich thans in een bevoorrechte positie ten opzichte van het cao-personeel. Zij komen daarnaast in aanmerking voor een reeks secundaire voorwaarden die het overig personeel niet geniet.

Dialoog

De directie van de RGD blijft onvoorwaardelijk openstaan voor dialoog en roept het bestuur van de VRA op om de rust te bewaren en wederom aan de tafel te zitten, zodat partijen gezamenlijk kunnen komen tot een oplossing. Het is de hoogste importantie dat de zorgverlening kan worden geboden,waarbij de RGD-artsen een belangrijke rol in te vervullen hebben.

De directie van de RGD zal alle beschikbare middelen inzetten om de toegang tot zorg aan de samenleving te garanderen.