fbpx

President Santokhi en vicepresident Brunswijk hebben constructief onderhoud

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname en vicepresident(vp) Ronnie Brunswijk hebben een breedvoerige deliberatie gehad op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De twee hoogste regeringsfunctionarissen hebben op woensdag 30 november 2022 een onderhoud gehad over informatie die de vp gedeeld heeft met journalisten.

Eerder op de dag heeft hij de media aangeven over informatie te beschikken dat hij achtervolgd wordt door de veiligheidsdiensten van het staatshoofd. Vorige week is het vraagstuk reeds besproken tussen de functionarissen in bijzijn van parlementsvoorzitter Marinus Bee.

De regeringsleider heeft tijdens het onderhoud aangegeven gesprekken gevoerd te hebben met de leiding van de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Verder heeft president Santokhi aan de vicepresident kenbaar gemaakt dat de diensten niet betrokken zijn bij enig onderzoek de vp rakende. Het staatshoofd heeft benadrukt dat er vanuit zijn kabinet geen activiteiten in deze richting worden ontplooid.

De komende dagen volgen er op verzoek van het staatshoofd gesprekken met diverse structuren en autoriteiten. “Als regering gaan we niet accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden. Wij zullen ons echter ook niet inmengen in lopende strafzaken”, benadrukt de regeringsleider.

Op basis van het voorgaande is aan de president en de vicepresident, in elke strafzaak, geen andere rol dan toeschouwer toebedeelt. De regering zal verder in eenheid optrekken om de complexe uitdagingen succesvol te overbruggen.

In een videoverklaring zei de president het volgende:

“Broeders en zusters, landgenoten

Heden is er een onderhoud geweest tussen de president en de vicepresident van de Republiek Suriname. Tijdens voornoemd onderhoud is naar voren gekomen dat de vicepresident over informatie beschikt als zou er een mogelijke dreiging heersen aangaande de persoon van de vicepresident.

BEKIJK OOK
Regering ziet in Canada vertrouwde partner in ontwikkeling Suriname

Deze materie was de vorige week reeds ter sprake gekomen in een onderhoud tussen de president en de vicepresident, ten overstaan van de DNA voorzitter. Z.E. Chandrikapersad Santokhi heeft na gesprekken met de inlichtingen en veiligheidsdiensten kenbaar gemaakt dat deze diensten expliciet hebben aangegeven niet op de hoogte te zijn van, noch betrokken te zijn bij, enig onderzoek de vicepresident rakende. In extenso geeft de president derhalve aan dat er vanuit zijn kabinet geen activiteiten in deze richting worden ontplooid.

Op zijn verzoek volgen er de komende dagen gesprekken met diverse structuren en autoriteiten. De president stelde het navolgende expliciet: “Als regering gaan we niet accepteren dat delen van de regering bedreigd of geïntimideerd worden”.

Verder is tijdens dit gesprek de nadruk gelegd op het uitgangspunt dat deze regering zich nimmer zal inmengen met lopende strafzaken. Op basis van het voorgaande is aan de president en de vicepresident, in elke strafzaak, geen andere rol dan toeschouwer toebedeelt.

De regering zal het voorbeeld blijven geven van in eenheid verder optrekken. Alleen zo zullen wij als natie de uitdagingen op ons pad succesvol overbruggen.

Dank U.

God zij met U en God zij met Suriname”.