fbpx

Politieke manipulatie tegen de NDP heeft samenleving gedompeld in apathie

INGEZONDEN– Wat het volk nu aan het verliezen is, is het recht op politieke transparantie, het recht op verkiezingen, het recht op een onafhankelijke rechtsstaat, het recht op sociale veiligheid, het recht op vrije meningsuiting, het recht op voedsel, onderdak, elektra ,water, internet, gezondheidszorg en onderwijs.

Dit maakt het volk van Suriname moedeloos en men heeft geen vertrouwen meer in de politieke leiders. De politiek regeringsleiders hebben geen empathie met het volk meer. Hierdoor ontstaat een vorm van maatschappelijke Apathie. Apathie is het gebrek aan emotie, motivatie of enthousiasme. Apathie kan o.a. voorkomen bij depressies of bij uitputtingsverschijnselen.

Op zo’n moment komt de samenleving niet meer in actie omdat mensen echt niet meer kunnen om voor zichzelf op te komen omdat o.a. het wantrouwen, het over heeft genomen, van het vertrouwen en overleven de dag beheerst.

Veel mensen in Suriname roepen om vernieuwing van de politieke partijen met hun leiders maar bij bewust ingezette desinformatie hebben ook alle nieuwe politieke hervormingen geen overlevingskans.

Genezing van maatschappelijke apathie in Suriname ligt alleen in de echte waarheid. Als je niet naar politieke inhoud zoekt, politieke beweringen van tegenstanders niet onderzoekt, kan een land ernstig ontwricht worden.

Desinformatie, door vooral de VHP ingezet over het vorige regeringsbeleid, is nu desastreus voor het volk geworden.
De economische crisis van 2016 waar de koers door steeg heeft niet alleen te maken met de lage goud- en olieprijzen en het wegvallen van het bauxiet inkomen maar ook door vorige regeringsbeslissingen van voor 2010.

Doordat in 1994 de Surinaamse gulden, later SRD, aan de US-Dollar was gekoppeld werd het in 2016 een economische strijd om het hoofd boven water te houden.

In het jaar 1994 heeft regering Venetiaan de waarde van de gulden gekoppeld aan de US-Dollar. Vanaf dat moment is het een heel probleem om de koers van de Surinaamse gulden, later SRD,op peil te houden.

Rondom dat jaar 1994 zie je zelfs de monetaire reserves ver in de min komen in Suriname. Wat daarvoor en daarna nooit meer is gebeurd.Dus ook niet onder regering Wijdenbosch en Bouterse I en II.( Bron website CBvS)

In 2004 dacht de toenmalige regering de economie opnieuw te redden om de Surinaamse gulden te vervangen door Surinaamse dollar waardoor al het spaargeld van het volk verdween als sneeuw voor de zon.

Bij de overschakeling van de Surinaamse gulden naar de Surinaamse dollar werden er drie nullen van het geld geschrapt. Duizend Surinaamse gulden van toen werd dus nu 1 Surinaamse dollar. Dit feit heeft de vooruitgang van de economie ernstig aangetast.

Kapitaal kan namelijk pas ontstaan wanneer de aangewende arbeid niet onmiddellijk gebruikt wordt om de primaire levensbehoeften te bevredigen want door sparen ontstaat pas kapitaal in een land. Zonder spaargeld kan er te weinig geld gegenereerd worden om te investeren in productiemiddelen. Dit probleem was in 2010 nog lang niet opgelost. In 2020 was de economie weer op peil gebracht.

Nu is het grootste probleem dat de regering de staatsschulden niet wil betalen en heeft hiervoor voorbedachte bewuste leugens ingezet, om hun doel van herstructurering staatsschulden te behalen. “Wij zijn zielig door het wanbeleid van de vorige regering”.

In officiële rapporten, die internationaal ook worden gelezen, wijt de regering hun keuzes aan dit wanbeleid van de vorige regering. De taak van een regering is o.a. om de staatsschulden die in 45 jaar zijn opgebouwd na de onafhankelijkheid gewoon netjes af te lossen anders ben je een wanbetaler voor de internationale kapitale markt.

Daarnaast was herstructurering staatsschulden niet nodig om de economie op peil te houden en op te bouwen.
Regering Bouterse II koppelt de SRD weer los van de USD 2016 en weet o.a. zo de economische situatie weer op te bouwen.( Bron: NOS Nieuws, 7 februari 2016)

Bij regeringsovername 2020 was er 585 miljoen UD-Dollar op de monetaire reserve rekening van de CBvS en 7 miljard SRD in de staatskas. (Bron; CBvS)

De regeringen hadden in 45 jaar een schuldenlast opgebouwd van 3,2 miljard als je het volgens de normale internationale standaarden uitrekenden. Het project Lagarde ingezet in 2019, goud ingekocht door de CBvS en belegd, kon de staatsschuld jaarlijks afbetalen zonder staatsinkomens te gebruiken. Inkoop goud 2,4 miljard SRD en zou in15 jaar SRD 6,6 miljard winst opleveren.

BEKIJK OOK
Vijf illegale vuistvuurwapens in beslag genomen eerste twee weken nieuw jaar

Alleen Bouterse II heeft een economische crisis in eigen regeerperiode weten op te lossen en de economie weten veilig te stellen voor de toekomst. Op zo’n manier dat de inflatie voor het volk tot 2024 onder de 6% zou blijven volgens diverse internationale rapporten en controleorganen. Nu door niet te begrijpen regeringskeuzen is dat 68% per jaar geworden.

In plaats van naar de politiek waarheid te kijken kreeg de desinformatie door politiek tegenstanders in het jaar 2016 tot 2020 de overhand waardoor veel burgers van Suriname langzaam werden gemanipuleerd met verdraaide feiten waardoor het vertrouwen in het regeringsbeleid van Bouterse II ging wankelen.

Santokhi heeft geen gelijk gehad dat Bouterse II de koers niet kon beteugelen. (Bron: 9 september 2016 Waterkant) Een politiek leugen. Vanaf 2017 tot september 2020 was de koers stabiel volgens IMF-rapporten december 2019 en december 2021.

Volgens IMF was de koers in deze jaren naar waarheid opgetekend en niet gemanipuleerd. Santokhi wist als fractievoorzitter in 2016 al wat belangrijk was om de koers te laten dalen.

“Wisselkoersen breng je pas onder controle met integer leiderschap, een crisisplan, vertrouwenwekkend beleid en een samenhangend pakket van monetaire, financiële en economische maatregelen” (Bron: 9 september 2016 waterkant‘Waarde Surinaamse dollar daalt door wantrouwen’.) Jammer dat hij nu aan geheugenverlies lijdt nu het zijn eigen verantwoordelijkheid is geworden.

“In 2016 vindt VHP-voorzitter Chan Santokhi dat naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaan, de laatste optie was die de regering had. Geen enkele financier vertrouwt de regering, zegt de politicus om een reactie gevraagd aan Starnieuws.

“De regering heeft het vertrouwen van de nationale en internationale gemeenschap allang verloren, waardoor niemand geld wil lenen aan de overheid,” stelt Santokhi. De VHP is geen voorstander van in zee gaan met IMF”( bron Starnieuws 17 april 2016: Santokhi: VHP geen voorstander van IMF). Een politieke leugen dus.

Dat de hoge koers van nu te maken zou hebben met wanbeleid vorige regering en daardoor wel tot 50 SRD per 1 USD kan oplopen, is een grote leugen. Zie IMF rapport dec 2019 en dec 2021. IDB rapport, Jaarverlsag CBvS en EMFI raporten.
Het niet betalen van de staatsschulden ligt hieraan vooraf en geen andere beleidsbeslissing uit het verleden.

Toen Nederland 19,5 miljoen Euro tegenhield m.b.t. witwaspraktijken van verschillende banken in Suriname werd dat door de oppositie weer uitgebuit tot de dag van vandaag.

Dec 2019 won de CBvS de rechtszaak in Nederland en was de kritiek van de oppositie een grote politiek leugen geworden. Jammer genoeg zijn nu veel verworvenheden van de CBvS 2019 teruggedraaid door deze regering of niet ten uitvoer gebracht waardoor we in februari 2023 op blacklisting lijst kunnen terecht komen en dan kan geen enkele Surinaamse regering u uit de armoede meer halen omdat door internationaal strafmaatregelen de financiën van Suriname worden overgenomen.

Het economisch beleid had zo goed uitgepakt eind 2019 ,dat de oppositie dit niet kon snappen en verdragen. Al hun leugens konden zo aan het licht komen. En toen kwam de klap begin 2020 waar de oppositie aangaf dat er geld was gestolen bij de CBvS. Eén grote politiek leugen. Al lopen de diverse rechtszaken nog van deze case, het is een feit dat door de rechtbank bewezen is dat er geen geld is verdwenen bij de CBvS in 2019. Dat kan deze regering niet meer zeggen.

Met deze waarheid zou de Apathie van burgers kunnen verminderen en zelfs verdwijnen. Maar alleen mensen die de politieke geschiedenis uitpluizen en het beleid van de NDP hebben onderzocht schrijven hierover. Dit komt omdat de onafhankelijke journalistiek zich niet verdiept in de diverse politiek onderwerpen en de vorige regering wel transparant was maar niet voldoende heeft gecommuniceerd met het volk zelf. U snapt natuurlijk dat de huidige coalitiepartijen deze waarheid niet naar buiten gaan brengen.

Ook al was het vorige regeringsbeleid van 2010 tot 2020 niet perfect, dat corruptie nog niet in zijn geheel uit te bannen was, economisch vaak moeilijke periodes ontstonden om alle lonen en staatsuitgaven te betalen, zijn er toch veel verworvenheden voor het volk gecreëerd waar we nu om schreeuwen om die terug te krijgen.

Marie-Louise Vissers