fbpx

Oproep tot eenheid Marrons is wel natievorming, wijziging kiesstelsel uitstellen

INGEZONDEN– De oproep van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk aan de nazaten van de slaven in Suriname om zich te bundelen draagt wel bij aan natievorming.

De vp heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om dit te doen. In dit artikel ga ik nader uitleggen waarom het wel natievorming is en waarom wijziging van het kiesstelsel voorlopig geen hoge prioriteit moet hebben. Kortzichtigen zullen er natuurlijk niet mee eens zijn.

Ten eerste

Ten eerste weten we dat de ketenen van de slavernij zijn doorbroken, maar dat het leed voor de nazaten van de slaven nog steeds niet is geleden. Anno 2022 worden ze nog steeds achtergehouden in hun ontwikkeling en zwaar gediscrimineerd. Kijk maar naar bijvoorbeeld de achterstand in het binnenland met betrekking tot het onderwijs, infrastructuur en gezondheidszorg. Er is nog te veel discriminatie van en ongelijke kansen voor Marrons in Suriname.

Ze worden ook op ADEKUS, ministeries en bedrijfsleven gediscrimineerd en achtergehouden. Hoe ga je Suriname duurzaam ontwikkelen als je de grootste bevolkingsgroep in wording uitsluit van het ontwikkelingsproces? Vooral de ethnisch georiënteerde VHP/NDP/NPS werken hieraan mee en hebben de meeste zetels in Paramaribo, Wanica, Nickerie,…. voor het grijpen.

Kiesstelsel

De ethnisch georiënteerde politieke partijen hebben er alle belang bij dat het huidige kiesstelsel wordt aangepast. Een kiesstelsel dat is verankerd in de grondwet, waarbij het huidige kiesstelsel op 5 augustus j.l. door het Constitutioneel Hof buiten werking is gesteld. In de grondwet staat toch ook dat alle bevolkingsgroepen gelijke kansen moeten hebben en dat er niet gediscrimineerd mag worden?

Veel Surinamers houden zich niet aan de grondwet wat discriminatie en racisme jegens Marrons betreft maar ze willen zich wel houden aan de grondwet wat het kiesstelsel betreft. Dus ze meten met twee maten. Ik stel daarom voor om wijziging van het kiesstelsel in de komende 20 jaar voorlopig nog aan te houden.

Waarom?

1) De samenleving moet discriminatie en racisme jegens Marrons afleren, hetgeen een afleerproces is dat minimaal 20 jaar vergt. Het Surinaamse volk wil een rechtvaardig kiestelsel, maar dan moet het eerst leren rechtvaardig te zijn. Rechtvaardigheid heeft met fatsoen te maken en dit kun je niet met regels in de grondwet verankeren.

2) De Marrongemeenschap heeft minimaal 20 jaar nodig om uit te groeien tot een goed opgeleide gemeenschap met voldoende politieke massa, met gelijke kansen in de gehele samenleving en een goede kennisinfrastructuur in het binnenland.

3) Omdat je hierdoor de Marrons de gelegenheid biedt om in de komende 20 jaar alle kansen te benutten om hun talenten te ontwikkelen en ervaring in de top van het land op te doen om zo later een actievere bijdrage in het ontwikkelingsproces te leveren en meer van toegevoegde waarde voor het land te zijn. Zo creëer je betere natievorming.

Ten tweede

Zoals we weten is een inclusieve cultuur in een land land essentieel voor duurzame economische ontwikkeling. Een inclusieve cultuur is een cultuur waarin zowel VERSCHILLEN alsook OVEREENKOMSTEN tussen mensen waardevol zijn en waarin er synergie is tussen mensen, talenten en vaardigheden.

BEKIJK OOK
Auto vermiste 63-jarige Silvien Ritfeld gevonden, ook lichaam met schotverwondingen

Is een cultuur waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd en verbonden te voelen. Is een cultuur waarin slimmer werken en empathie centraal staan.

Is een cultuur waarin mensen op een etische, harmonische en respectvolle manier met elkaar omgaan in een synergetische cultuur van vertrouwen, leren, open-communicatie en innovatie, teneinde tot beste resultaten te komen.

De vp heeft in zijn uitspraken in de afgelopen maanden gefocust op de overeenkomsten tussen de mensen in het binnenland om zo hun kennis en vaardigheden te bundelen ten dienste van een beter Suriname. Dit is door velen verkeerd opgevat als te zijn racistisch. Voor degenen die het niet weten; de vp heeft in de afgelopen jaren persoonlijk ook talrijke Hindoestanen in financiële nood geholpen. Hoeveel Marrons in financiële nood heeft Santhokhi persoonlijk geholpen?

Door te bundelen en te mobiliseren kun je gemeenschappelijke problemen gezamenlijk oplossen, kennis en ervaringen met elkaar beter delen, samen leren en van elkaar leren, beter leren van eigen rolmodellen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en zo meer innovaties realiseren ook in de achtergestelde gebieden in het binnenland.

Suriname ga je niet duurzaam kunnen ontwikkelen als mensen in het binnenland achtergesteld zijn en blijven. Alle Surinamers moeten goed ontwikkeld zijn, integer zijn, slim en innovatief zijn en goede leiders zijn.

Bundeling hoort samen te gaan met verandering van de mindset van de Surinamers, ontwikkeling van emotionele intelligentie, persoonlijke innovatie, schooling, ontwikkeling van persoonlijke integriteit, etc. Succesvolle bundeling van de nazaten van de slaven moet samen gaan met de ontwikkeling van de VERSCHILLEN en OVEREENKOMSTEN tussen alle Surinamers.

Duurzame cultuur van diversiteit en inclusie

Het wordt tijd dat er in Suriname een duurzame cultuur van diversiteit en inclusie moet worden gecreëerd waarin er sprake is van gelijke kansen voor iedereen, geen racisme en discriminatie, respect en waardering voor elkaar, persoonlijke integriteit en empathie, een authentiek gevoel van verbondenheid, waarin er synergie is tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden, waarin mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontwikkelen en zich betrokken, gerespecteerd en verbonden te voelen en waarin mensen op harmonische manier met elkaar omgaan en elkaar vertrouwen. Hoe je deze cultuur duurzaam ontwikkelt en succesvol implementeert staat in mijn bijgaande artikel ”De toekomst van Diversiteit & Inclusie”.

Lees ook mijn Amerikaanse artikel “Why Diversity & Inclusion Sucks”. Deze nieuwe cultuur moet de basis zijn van innovatie en is de fundatie van echte duurzaamheid. En zoals we weten is innovatie de motor van de economie. Alleen zo ga je Suriname versneld en duurzaam tot ontwikkeling brengen. De oproep van de vp om te bundelen dient dus een hoger doel om Suriname duurzaam te ontwikkelen, in het voordeel van alle Surinamers.

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad