Onafhankelijk onderzoek naar beheer Brokopondo Waterkrachtcentrale

GFC NIEUWSREDACTIE- De Energie Autoriteit Suriname (EAS) laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het beheer van de Brokopondo Waterkrachtcentrale.

Recente spui-operaties bij de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) hebben geleid tot overstromingen van delen van stroomafwaartse gemeenschappen en bedrijven langs de Surinamerivier.

Dit resulteerde in publieke verontwaardiging, en werd de roep voor een onafhankelijke beoordeling van de recente operatie van SPCS groter.

Op basis hiervan heeft de EAS besloten het ingenieursbureau Worley te benaderen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren omtrent de recente operaties van het Brokopondo-reservoir.

De EAS is belast met de ontwikkeling van de Elektriciteit Sector Planning (ESP) en is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits van elektriciteitsproducenten in Suriname zowel commercieel alsook operationeel.

Het doel van dit onderzoek is om de resultaten te verkrijgen van een onafhankelijke beoordeling van het waterbeheer van het Brokopondo-reservoir door het SPCS vóór en tijdens de overstroming van 2022.

De EAS zal Worley de relevante gegevens verstrekken voor een adequaat en onafhankelijk onderzoek.

Naast deze gegevens zal het ingenieursbureau met zijn kennis over de Brokopondo Waterkrachtwerken een beoordeling geven over zaken zoals operationele limieten, reservoirniveau, trends en andere relevante onderwerpen.

Worley, die in 2018 Jacobs’ Energy, Chemicals & Resources-divisie overnam, is een Amerikaans Australisch ingenieursbureau dat projectmanagement en adviesdiensten levert aan de energiesector en complexe procesindustrieën, en heeft alle expertise in huis, om dit onderzoek onafhankelijk en op een gedegen wijze uit te voeren.

OOK INTERESSANT
Vier verdachten aangehouden in drugshandelzaak langs de Weg naar Papatam en de Luitenant Weyneweg

De opdracht zal worden uitgevoerd door Worley Engenheria Ltda, de Braziliaanse tak van Worley, die onder meer gespecialiseerd is in waterkracht.

De EAS zal dit onderzoeksproces coördineren om erop toe te zien, dat de relevante processen worden doorgelicht en er een kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd.

Energiezekerheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de EAS om ervoor te zorgen dat op economisch, sociaal, maatschappelijk, milieu en gezondheidsniveau, ons land betere processen inricht die op langere termijn bijdragen aan onze toekomstperspectieven voor groei en ontwikkeling, meldt EAS in een bericht.