Nieuwe aanslag op het volk

INGEZONDEN- Deze mensen van de SURVAM zullen wederom de jarenlang schadevrij rijdende verkeersdeelnemers over één kam scheren met de wegpiraten en ook hun extra belasten.

Het is schofterig dat verkeersdeelnemers die zich in het verkeer keurig en netjes gedragen, qua premiebetaling, ook moeten boeten met verhoogde premies en de consequenties van de last die anderen veroorzaken, eveneens moeten helpen dragen.

Ik heb het vaker gezegd en geschreven, beloon de schadevrijrijders met extra kortingen en straf slechts de brokkenmakers met exorbitant hoge eigen risico’s en premies, die uiteindelijk moeten leiden tot royement en daarvan afgeleid in een verzekering bij een “Sterfhuis Verzekeraar, Terminus” geheten, terechtkomen.

De notoire brokkenmakers die de schadekosten en dito uitkeringen zo hoog opjagen, komen uiteindelijk bij Terminus terecht en betalen zich naar evenredigheid van hun a-sociaal gedrag op de weg, blauw, of kunnen zich die premies niet permitteren en worden zo gezuiverd uit het verkeer.

OOK INTERESSANT
Vakbonden ontvangen nog geen concreet antwoord over koopkrachtversterking

Parallel hieraan, wordt bij overtreding voor onverzekerd rijden, hoge gevangenisstraffen geëist en opgelegd, subsidiair boetes van meer dan 1 ton SRD’s  opgelegd.

Dit zijn eenvoudig door de Verzekeraars door te voeren maatregelen, maar daar willen zij niet aan. Zij prefereren het, om de prudente weggebruiker kaal te plukken en op te lichten. Dit laatste heet premieroof, en daarover schreef ik reeds eerder.

Overal elders in de wereld worden schadevrijrijders beloond voor hun prudent rijgedrag en betalen zij jaarlijks tot een bepaalde limiet minder premie. Alleen in Suriname wordt dit soort weggebruiker, financieel gestraft, casu quo, uitgebuit.

Ik heb het vorig jaar bij deze zelfde omstandigheden middels een publicatie geprotesteerd tegen deze premieroof. Ik leefde in de verwachting dat velen dat protest zouden overnemen en die uitbuiters een halt zou kunnen worden toegeroepen.

OOK INTERESSANT
Man probeert ex-vrouw onder bedreiging van dolkmes te ontvoeren

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Impotente mannen met een te klein geslachtsdeel vinden hulp uit de natuur

Maar neen, het domme ganzengilde nam juist stelling tegen mij. Ik werd uitgemaakt voor haatzaaier, ophitser en onruststoker en al wat dies meer zij.

Hieruit moeten wij concluderen dat veler onzer landgenoten lethargisten en apathisten zijn. Mensen die geen ballen hebben om tegen onrecht op te komen.

En dan komen zij onder de wielen van economisch uitbuitende tientonners terecht en gaan sociaal maatschappelijk langzaam dood.

Stop deze oplichting en uitbuiting, verenigt u zich in een zicht- en hoorbaar protest zodat er ook hieraan een halt wordt toegeroepen.

Roy de Miranda

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]