Geldverdienmachines van Surinaamse politieke partijen draaien en graaien op volle toeren

dollars koffer

INGEZONDEN- De geldverdienmachines van de Surinaamse politieke coalitiepartijen, maar ook de zakelijke elitegroepen zijn dag en nacht aan het werk om zoveel mogelijk te graaien.

Er moet zo veel mogelijk geld worden binnen geharkt.

Nu het hun beurt is om te mogen bepalen hoe alle staatsgelden gebruikt zullen worden, mag geen moment onbenut gelaten worden om een financiële slag te slaan.

Sponsoren moeten worden terug betaald, de eigen belangen moeten worden veiliggesteld en er moeten ook flinke geldreserves worden opgebouwd voor tijden waarin er geen politieke macht meer is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Suriname is een ziek land dat onder behandeling staat van incompetente misleiders

Zo worden er allerlei zogenaamde sociale projecten uitgevoerd en grootschalige en vooral zeer kostbare infrastructurele wijzigingsplannen geïnitieerd.

Het is publiek geheim dat er bij deze projecten een substantieel percentage kapitaal aan de strijkstok blijft hangen. Er wordt met verschillende tussenpersonen gewerkt. Gewiekste modulen om zichzelf en anderen juridisch goed in te dekken en rustig met de schapen op het droge verder te kunnen leven.

OOK INTERESSANT
President Santokhi’s rijkdomvertoon zorgt nog steeds voor veel ergernis onder arme bevolking

En het parlement in Suriname dat een controlerende taak zou moeten hebben, in ieder geval delen ervan, heeft een dikke vinger in de pap.

Zie politieke partijen in Suriname liever als een bedrijf met een winstoogmerk en machtsoogmerk. Het vergaren van zoveel mogelijk kapitaal en macht is hun voornaamste beweegreden. En absoluut niet het belang van het volk, de kleine man, of van het land.

Een politieke partij in SU is niets minder dat een slim maar zeer oneerlijk verdienmodel.

Mevrouw S. Cruden

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]