fbpx

NH wil overwogen besluit rond verkoop en overdracht aandelen Rosebel Goldmines

GFC NIEUWSREDACTIE- Op diverse momenten zijn de laatste week in december belanghebbenden door de leiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname geconsulteerd over het uitgebracht technisch advies inzake de verkoop en overdracht van de aandelen van IAMGOLD Corporation in Rosebel Goldmines (RGM) aan ZiJin Mining Group (ZiJin).

Deze stakeholders zijn: Grassalco, de vakbond van RGM, het traditioneel gezag en de bestuursdienst van Brokopondo en Boven Saramacca.

Eerder is het advies breedvoerig besproken met president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk, de leiding van het parlement alsook de ad hoc commissie.

Het doel van het onderzoek is erop gericht om te komen tot een wel overwogen besluit rond de verkoop en overdracht van de aandelen.

Conform Artikel 19.1 van de Delfstoffen Overeenkomst beschikt IAMGOLD Corporation over het recht, haar aandelen in Rosebel Goldmines over te dragen aan derden, indien betreffende onderneming: technisch en financieel competent is, het een bona fide organisatie betreft en indien de onderneming acceptabel is voor de Staat Suriname en parastatale organisatie Grassalco.

Tevens heeft Suriname het recht dergelijke overdracht af te wijzen indien kan worden aangetoond dat door de verkoop/ overdracht: de kosten van het Project (zoals omschreven in de Delfstoffen Overeenkomst) voor de Republiek Suriname zullen worden verhoogd, het economische voordeel dat voortvloeit uit de Delfstoffen Overeenkomst voor de Republiek Suriname op nadelige wijze zal worden aangetast, of de risico’s verbonden aan het Project zullen worden verhoogd.

Onder toeziend oog van NH-minister David Abiamofo en de minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ), Steven Mac Andrew, zijn door vertegenwoordiger van de ingestelde onderzoekscommissie Clyde Griffith de resultaten van het ZiJin-onderzoek, de conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.

BEKIJK OOK
DNV CSIRT waarschuwt: Scammersbende in Suriname actief op social media

De focus was er bij het onderzoek vooral op gericht, de technische en financiële competentie van de multinational te toetsen. Dit, om beter inzicht te verkrijgen in het duurzaam karakter van de multinational op het vlak van Milieu, Maatschappij en Governance / Environmental, Social, and Governance (ESG).

Via Staatsolie is dan ook de consultant RPM Global betrokken voor het uitvoeren van een due diligence, proces van specifieke analyse, op de potentiële ZiJin Mining Group.

In dit kader zijn missies uitgevoerd naar diverse ZiJin mijnfaciliteiten in Servië, Colombia en Guyana. Voor het uitbrengen van juridisch advies over de aandelenoverdracht is samengewerkt met Naarendorp Advocaten.

Eerder, op 31 oktober, stelde IAMGOLD de regering middels een officieel schrijven in kennis over de intentie om haar 95% aandelen in Rosebel Goldmines over te dragen aan de Chinese Multinational ZiJin.

Volgens de Delfstoffenovereenkomst van 1994 heeft Suriname na de formele in kennis stelling 60 dagen de tijd, om een besluit (goedkeuring of afwijzing) hierover nemen.

In dit kader installeerde NH-minister David Abiamofo op 22 november een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van NH, Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Economische Zaken Ondernemerschap Technologische Innovatie, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Financiën en Planning alsook Staatsolie Maatschappij Suriname.

Deze commissie had als taak, het verschaffen van technisch advies aan de Staat Suriname inzake de verkoop en overdracht van de aandelen van IAMGOLD Corporation in Rosebel Goldmines aan ZiJin Mining Group.