Mogelijkheid tot zelfstandig inkomsten genereren voor mensen met een beperking

GFC NIEUWSREDACTIE- Met het oog op het stimuleren van economische zelfstandigheid van mensen met een beperking heeft de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) op dinsdag 17 mei goederen gegeven aan een groep micro-ondernemers, die ze getraind heeft in basis-ondernemerschap in het kader van een Basic Needs Trust Fund (BNTF) project van de Caribbean Development Bank.

De incentive is bedoeld om de groep een prikkel te geven om van start te gaan met hun onderneming of om het verder uit te bouwen. In totaal zijn 18 personen met een beperking in aanmerking gekomen voor een incentive.

Enkele van de incentives waren een snijmachine voor het maken van chips voor de producent/verkoper van chips, een kettingzaag voor de hovenier, en manicure-producten voor de trainee die een nail salon wenst te beginnen.

De SPWE heeft als werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken, de taak om zelfredzaamheid en klein-ondernemerschap te stimuleren bij de beroepsbevolking, waardoor deze als zelfstandigen hun kost kunnen verdienen.

Ook is deze stichting een van de partners van de in 2018 in het leven geroepen Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking. Bij deze gelegenheid heeft minister Steven Mac Andrew de groep aangemoedigd om door te gaan met hun activiteiten, waardoor ze in economisch opzicht niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen.

OOK INTERESSANT
Frankrijk schenkt Suriname militair materieel ter waarde van 1 miljoen euro om gezamenlijke uitdagingen aan te gaan

In 2018 was Mac Andrew als directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een van de initiatiefnemers voor de oprichting van de Alliantie voor Decent Work voor Personen met een Beperking en heeft hij ook jaren gefungeerd als voorzitter.

Vanuit dit platform heeft hij zich ingezet voor deze groep om net als andere groepen in de samenleving, ook te genieten van het recht op decent work.

In dit kader ontwikkelde hij namens de Alliantie, die bestaat uit verschillende actoren uit zowel de publieke als private sector, een BNTF-project, genaamd ‘Ondernemerschap onder mensen met een beperking’, welke in 2021 is uitgevoerd.

Minister Mac Andrew benadrukte in een korte toespraak dat het economisch zelfstandig maken van mensen met een beperking bijdraagt aan de vermindering van armoede en sociale isolatie onder deze groep.

Benadrukt werd dat dialoog, participatie, samenwerking en inclusiviteit zaken zijn, die hij altijd heeft gestimuleerd, omdat het kan leiden tot concrete resultaten.

Het bewijs is wederom geleverd met de resultaten van het BNTF-project, welke kan bijdragen aan een situatie waarbij personen met een beperking niet meer onder het bestaansminimum hoeven te leven, maar integendeel zichzelf op diverse vlakken kunnen ontplooien.

De bewindsman gaf tenslotte aan, dat het ministerie zich zal blijven inzetten om het motto van de Sustainable Development Goals (SDGs), namelijk “leave no one behind” hoog in zijn vaandel te behouden.

OOK INTERESSANT
Surinaamse president pleit voor Duurzame Verbroedering op Nationale Verbroedings- en Eenheidsdag

Etienne Etman, directeur SPWE, en Jortha Atiepa, vertegenwoordiger van de alliantie, hebben de participanten die nu voor de uitdaging staan om te beginnen als kleine zelfstandige, moed ingesproken om hun ondernemingsgeest verder te prikkelen en uit te dagen. Zij zullen op hun pad naar economische zelfstandigheid de nodige begeleiding krijgen van de SPWE.

Jaswant Doekharan, projectmanager bij het BNTF, blikt tevreden terug op de uitvoering en afronding van dit project. Hij kan haas niet wachten op het moment dat deze mensen hun goederen en diensten zullen aanbieden op de markt.

Projectcoördinator bij SPWE, Simone Haridat, heeft de trainees opgeroepen om nu aan de slag te gaan, temeer ze toegerust zijn met de benodigde kennis en de skills.