fbpx

LVV trekt bedrijf aan voor ontwikkelen en opzetten databanksysteem pesticidenbeheer

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het Pesticide Management System project, welke onderdeel vormt van het Agricultural Comeptitiveness Program (SU-L1020) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname, hebben vier personeelsleden van de afdeling Bestrijdingsmiddelen een drie-daagse training gevolgd bij het bedrijf Blu Dots.

Dit bedrijf is reeds geruime tijd geleden, middels het voornoemd project, aangetrokken voor het ontwikkelen en opzetten van een databanksysteem voor het pesticidenbeheer door het ministerie om zodoende te geraken tot een verbeterde agrarische gezondheid en voedselveiligheid in Suriname.

Met dit nieuw systeem zullen pesticiden gevolgd kunnen worden gedurende hun gehele levenscyclus van import tot verkoop, gebruik en verwijdering uit het milieu. Het doel van het Pesticide Management System project is het verbeteren en versterken van het pesticidenbeheer systeem in ons land.

LVV is verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van een lijst van bestrijdingsmiddelen die geïmporteerd en gebruikt worden voor o.a. de landbouwgewassen en in de huishouding.

Daarnaast is een van de doelen aangegeven in de beleidsnota van LVV 2020-2025 om “de productie van veilig voedsel te garanderen door het gebruik van pesticiden tot een minimum te beperken of over te schakelen op bio-pesticiden en meer toepassing van geïntegreerde technieken.”

BEKIJK OOK
OM na uitspraken Brunswijk: Instantie is objectief en onpartijdig

Om deze doelen te kunnen realiseren, speelt informatie omtrent bestrijdingsmiddelen een cruciale rol. Daarom is er voor een effectieve planning, beheer, monitoring en evaluatie van het bestrijdingsmiddelenbeleid van het Ministerie van LVV het “LVV Pesticide Management Database” vervaardigd.

De uitkomst van het pesticide database managementsysteem zal leiden tot:

• Beter toezicht op de invoer van pesticiden door het volgen van de hoeveelheden en het gebruik van pesticiden in specifieke gewassen en voor specifieke plagen.

• Beter toezicht op en beheer van pesticiden die door landbouwers worden gebruikt in productiesystemen voor gewassen en vee.

• Toegankelijke informatie over leveranciers, fabrikanten, hoeveelheden (volume pesticide), actieve ingrediënten, formuleringen, gebruikers, plagen en gewassen voor LVV.

De finale fase van de consultancy opdracht omvatte het trainen van de relevante personeelsleden en de overdracht van het pesticidenbeheer databanksysteem.