fbpx

JCI Paramaribo kiest nieuw bestuur voor 2023

GFC NIEUWSREDACTIE- JCI Paramaribo is een jongerenorganisatie die als missie heeft het bieden van ontwikkelingskansen aan jonge actieve burgers in de samenleving.

De doelstellingen van de Surinaamse organisatie zijn onder meer het uitvoeren van gemeenschapsprojecten om zodoende impact te creëren binnen de samenleving.

Zorgen voor continuïteit binnen elke organisatie is cruciaal voor de organisatie om zijn gestelde doelen te kunnen realiseren. JCI Paramaribo heeft wederom invulling hieraan gegeven door nieuwe bestuursleden te kiezen voor het komend bestuursjaar 2023.

“We hebben 1 jaar om deze organisatie te leiden. Het nieuw gekozen bestuur heeft 1 jaar om deze organisatie, die unieke kansen bied aan de ontwikkeling van impactvolle en aangrijpende initiatieven en of programma’s ten behoeve van de leden, te mogen leiden,” wordt aangehaald.

BEKIJK OOK
Tienermeisje, 14, meegenomen en verkracht

Voor het bestuur 2023 staat ‘Leadership Development’ centraal. Leden zullen de mogelijkheid hebben om groei te ervaren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en om leden te behouden zal JCI Paramaribo trainingen, projecten, en programma’s blijven aanbieden die aan de verwachtingen voldoen van haar leden.

JCI Paramaribo zal trachten lokale partnerschappen aan te gaan met de overheid, bedrijven of andere organisaties voor projecten en zodoende zichtbaarder worden, leden motiveren, financieel draagkracht bereiken en nieuwe partners aantrekken.

De gekozen bestuursleden voor het bestuursjaar 2023:

Local Secretary Dimitri Forster
Local Treasurer Shanice Blackson
Vice President Internal Veraishka Druiventak
Vice President External Jeanelle Hellings
Executive Vice President Ricardo Pollard
Local President Melisa Fredericks