Is de SLM-bond wel een bondgenoot?

INGEZONDEN– Met scherpe bewoordingen maakte de SLM-bond duidelijk dat zij niet meewerkt aan de voorgestelde afvloeiing van personeel.

“Wij gaan niet meewerken aan het plan van vrijwillig vertrek als BP-SLM”, zegt Steven Samson, voorzitter van de personeelsbond bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij aan lokale media.

De bond werkt niet mee

De bond liet duidelijk merken niet mee te werken aan deze regeling. Samson zegt dat het aanvragen voor collectief ontslag niet zo makkelijk gaat als de leiding van het bedrijf doet overkomen. “Kom met het herstelplan en geef ons aan welke richting u naartoe wil. Je kan niet zomaar met een regeling komen en zeggen take it or leave it”.

Een kijkje terug in de geschiedenis leert ons dat de bond bij de SLM niet altijd de beste relatie heeft gehad met de directie van bedrijf.

Zo is er in 2018 een geval geweest waar de directie stelde dat op een bijeenkomst van de bond onjuiste zaken aan de orde zijn gesteld en de SLM negatief in de publiciteit is gebracht. “De SLM is niet gebaat met het naar buiten brengen van interne bedrijfsinformatie.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Besmettingen en ellende in Suriname nemen niet af omdat men de regels simpelweg negeert

Toenmalig directeur Lau stelde dat bedrijfsinformatie bij organisaties zoals de SLM standaard confidentieel is en dat de directie de enige instantie is die interne bedrijfsinformatie buiten de organisatie beschikbaar mag stellen.

Geen vertrouwen

Ook vorig jaar oktober ging de bond bij de SLM, onder leiding van Samson over tot het opzeggen van het vertrouwen in directie op. De bond was het oneens met de verdere uitbetaling van de salarissen op een koers van SRD 7.52 voor de US-dollar.

Er kan volgens de directie geen uitvoering worden gegeven aan de eis van de bond om de salarissen aan te passen op basis van de unificatie koers van SRD 14.29. Zo zijn er meerdere gevallen te vinden waar de bond bij de SLM een vrije radicale positie inneemt.

De vraag is of de SLM-bond wel een bondgenoot is van de SLM. Wilt de bond wel het voortbestaan van de SLM? Of gaat de bond alles doen om de belangen van ‘personeel’ te behartigen? Sindsdien is er water bij de wijn gedaan door de bond.

De kwestie van geïndexeerde lonen is tot nog toe, niet meer aangehaald. Immers de lonen worden landelijk nog betaald op de oude koers. De looncorrectie zal uniform moeten gescheiden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Uitgehongerde man plande inbraak voor een beter bestaan in de cel

OFFERS

De grote vraag is wat de personeelsbond bij de SLM bereid is te doen voor het bedrijf. De schulden bij de SLM zijn in de afgelopen 10 jaren opgelopen tot meer dan 100 miljoen USD.

Het jammerlijke is dat er niet even hard vanuit de bond is geroepen over de slechte staat van het bedrijf. Dat de bond helemaal niet op de hoogte was, kan enerzijds of ernstige nalatigheid zijn geweest of het spreekt van ernstige incompetentie.

Het zou mooi zijn als de bond in deze moeilijke tijden voor de SLM en ons land, het voortouw neemt bij de redding van de SLM.

Zonder pijn is er geen genezing. Zonder offers is er geen verbetering. Laten wij hopen dat de SLM-bond niet de geschiedenis in gaat als de zoveelste bond die een parastatale bedrijf in ons land die naar de verdoemenis heeft gebracht.

Serge Emanuels

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Overige berichten