fbpx

Institutionele versterking Constitutioneel Hof van start

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Constitutioneel Hof (CHof) in Suriname is krachtens de Grondwet een onafhankelijk orgaan, dat met zijn besluiten bijdraagt aan de beleving van de rechtstaat.

Om het werk zo effectief en efficiënt mogelijk te doen, is institutionele versterking een noodzaak. Tegen deze achtergrond is vrijdag het startsein gegeven voor training en begeleiding op dit stuk.

De training wordt verzorgd door het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) en is gefinancierd door het Canada Fund for Local Initiatives Suriname and Guyana (CFLI). Het ministerie van Justitie en Politie kwam in met het restbedrag.

Een van de doelen van het CDR behelst het bevorderen van kennis over de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat.

De ceremoniële opening van de training werd onder andere bijgewoond door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, de voorzitter van het Constitutioneel Hof, Gloria Stirling en de High Commissioner of Canada, Mark Berman.

“Aangezien het CDR het onafhankelijke instituut voor informatievoorziening, scholing en opleiding op het gebied van juridische beroepsbeoefening is, lag het voor de hand dat het CHof een belangrijke stakeholder van het CDR zou worden,” geeft CDR-directeur, Simone Koole aan.

“In een gesprek met het CHof is besloten te werken aan een nadere samenwerking met CDR en is aan dit Centrum gevraagd te helpen uitkijken naar fondsen voor training en institutionele versterking. Hiermee was de samenwerking tussen beide partijen een feit”.

BEKIJK OOK
Franse en Guyanese ambassadeur willen sterke band opbouwen met Suriname

Ter versterking en verbreding van de rechtsgebieden staatsrecht en mensenrechten en ter verdieping van de vaardigheden in het toetsen van wetten, de beoordeling én het schrijven van besluiten, is het projectvoorstel “Training and Practical guidance of the Constitutional Court Suriname for institutional strengthening,” ingediend bij het CFLI.

Koole stelt verder dat de taken van het Constitutioneel Hof, waaronder het toetsen van wetten aan de grondwet en burgers verbindende verdragen en het geven van een oordeel over de verenigbaarheid van beschikkingen aan de grondrechten, zoals neergelegd in onze grondwet, de uitganspunten vormen voor het invullen van de cursussen en trainingen die zullen worden verzorgd.

Binnen het project, welke een tijdspanne van ongeveer zes maanden zal bestrijken, zullen trainingen verzorgd worden over; Constitutioneel recht, Staatsrecht, herziening van wetten, het beoordelen van overheidsbeslissingen, het schrijven van beslissingen en een cursus over mensenrechten en LGBT-rechten met praktische begeleiding van het CHof door een externe deskundige of deskundigen van een buitenlands Constitutioneel Hof. Deze begeleiding zal ongeveer drie weken duren.

De docenten die ingezet zullen worden binnen dit project zijn onder meer afkomstig van het Constitutioneel Hof van St. Maarten en de Hoge Raad der Nederlanden.

Aan het eind van elke cursus en/of begeleiding, zal er door CDR een verslag worden opgemaakt over de training en daarover worden teruggekoppeld met de stakeholders.