fbpx

Instelling werkgroepen reorganisatie KPS

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Interim Management Team (IMT) dat bij het Korps Politie Suriname is ingesteld, moet ervoor zorg dragen dat de reorganisatie binnen de politieorganisatie plaatsvindt.

In dit kader is op woensdag 11 mei een aanvang gemaakt met het plegen van inspanningen om te geraken tot de vaststelling van het formatiehuis KPS en het evalueren en reorganiseren van de Politieacademie en het Politieonderwijs.

Ter realisering hiervan zijn door het IMT onder leiding van de waarnemend korpschef, de commissaris van politie Ruben Kensen, twee werkgroepen ingesteld.

De werkgroep formatiehuis KPS die bestaat uit de commissarissen van politie W. Randjietsing-Poeran en O. Jacott, de hoofdinspecteurs van politie F. Joseph-Nahomie Msc, M. Palmtak LL.M en drs. R. Hellings, de onderinspecteur van politie M. van Hamme Bsc, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe BBA en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker mr. S. Ramsanjhul zijn belast met de volgende taken:

– evalueren van het huidige organogram KPS en het ontwerpen van het nieuwe organogram KPS;

– evalueren van de formatiestaat officieren;

– ontwerpen van de formatiestaat onderofficieren, manschappen, burgerpersoneel en specialismen;

– ontwerpen van het formatiehuis KPS en het ondernemen van alle relevante acties in het kader hiervan;

– het doen goedkeuren van het nieuw formatiehuis KPS

De werkgroep evaluatie Politieacademie en Politieonderwijs die bestaat uit de commissaris van politie W. Randjietsing-Poeran, de hoofdinspecteurs van politie M. Reumel Msc, F. Joseph-Nahomie Msc, M. Palmtak LL.M en D. Lie A Kwie Bsc, de inspecteur van politie 1e klasse mr. J. Kandhai, de vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) S. Boedhoe BBA en V. Ghiraw, de beleidsadviseur drs. S. Briedjlal en de hoofd beleidsmedewerker drs. E. Gezius zullen zich bezighouden met het volgende, te weten:

BEKIJK OOK  Suriname en VS evalueren relatie tijdens tweede bilateraal dialoog

– evalueren van het huidige politieonderwijs op alle niveaus;

– evalueren en inrichting van de PA

– doen plegen van de inspanningen om te geraken tot accreditatie van de opleidingen aangeboden door de PA;

– zorgen van generieke en specialistische opleidingen en trainingen binnen de PA;

– opstellen van het meerjarenbeleidsplan/meerjarenbeleidsprogramma van de PA;

– alle andere werkzaamheden in het kader van het onderhavige.

Deze twee werkgroepen zullen om de twee weken voortgangsrapportage van de gepleegde inspanningen doen aan de vertegenwoordiging van het IMT, de plaatsvervangend korpschef, de directeur Operaties KPS en de directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer, de commissarissen van politie S. Changoer, B. Isaacs en R. Akkal.

Deze werkgroepen bestaan uit deskundigen binnen het KPS zelf, die waar nodig op zowel nationaal als internationaal gebied bruggen zullen slaan om te komen tot het gewenste resultaat, meldt het KPS.