fbpx

“Vooral” Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori

INGEZONDENHet woord ‘vooral’ betekent dus niet alleen Hindoestanen, maar relatief gezien wel veel meer Hindoestanen.

Het is in Suriname een feit dat vooral Hindoestanen en Chinezen winkelbedrijven runnen.

Creolen die klagen over winkelprijzen roepen vaak om de vergunningen in te trekken, maar vragen zich niet af wie dan wel in staat is om die winkels te draaien.

Hindoestanen zijn later dan de Creolen naar Suriname gekomen en hebben dus later de Nederlandse taal geleerd, maar zijn de Creolen in veel sectoren voorbij gestreefd.

Anno 2021 hebben de Hindoestanen naast hun economische macht, ook de politieke macht verworven, helaas om het land te redden. Deze ontwikkeling resulteert in afgunst, zelfs bij intellectuele Creolen.

Leer van Oeganda

In Oeganda hadden de Hindoestanen door hard werken van hun hele familie veel bedrijven en daardoor een welvarend leven opgebouwd, iets wat jaloezie opwekte bij de Afrikaanse bevolkingsgroep.

Op gegeven moment bereikte de jaloezie ook dictator Idi Amin. Hij besloot de Hindoestanen van hun onroerende bezittingen te onteigenen en het land uit te zetten. Veel Hindoestanen vluchtten toen naar Engeland.

Later kwam president Musuveni in Oeganda aan de macht en hij wilde Oeganda’s economie weer sterk maken. In dit kader ‘’smeekte’’ hij de Hindoestanen om terug te keren naar Oeganda en hij beloofde dat ze hun bezittingen terug zouden krijgen.

Een deel van de Hindoestanen zijn ook teruggekeerd. Het was gebleken dat de zwarte Afrikaanse Oegandezen niet in staat waren om bedrijven te runnen, maar liever in loondienst werkten.

Ook is het een feit dat in de buurlanden zoals Tanzania, Kenia, Zuid-Afrika enzovoorts, de Hindoestanen veel bedrijven runnen. De kleding die veel Afrikaanse vrouwen in die landen dragen wordt zelfs in India geproduceerd en geïmporteerd door Hindoestaanse zakenlui.

Het moge duidelijk zijn dat in veel landen vooral Hindoestanen en Chinezen in staat zijn voor economische bedrijvigheid te zorgen.

Dat voortschrijdend inzicht kwam uiteindelijk wel in Oeganda bij president Musuveni. Hindoestanen worden nu in Afrika wel gewaardeerd. Mauritius behoort tot de top 3 van goed bestuurde Afrikaanse landen en Mauritius wordt ‘’vooral” door Hindoestanen bestuurd.

Leer van de geopolitieke ontwikkelingen

Vroeger wilden Creolen in Suriname niets horen over India. Vandaag is India het land dat Suriname geld en technologie geeft om te zorgen voor elektriciteitsprojecten in het verre binnenland.

De president van India is op staatsbezoek geweest in Suriname. India en China zijn de nieuwe Aziatische wereldmachten. India levert de meeste dataprogrammeurs ter wereld.

20% van de werknemers bij MICROSOFT is Indiër, 12% van de artsen in de VS is Indiër. Indiërs in de EU zijn gewilde, hardwerkende IT-experts bij de grootste bedrijven.

In de VS valt het succes van de Indiase gemeenschap heel erg op. De knapste koppen concurreren in de VS met elkaar, welke etnische gemeenschap doet het dan het beste?

Ik citeer de populaire geopolitieke analist Kishore Mahbubani: “Uit cijfers blijkt dat dat de Indiase gemeenschap in Amerika is.Indiërs hebben met 119.858 dollar het hoogste mediane gezinsinkomen van Amerika (2018). Heel wat grote Amerikaanse bedrijven worden door Indiërs gerund, onder meer Google, Microsoft, PepsiCo, Adobe, Nokia, Mastercard, Micron. Ook veel hoofden van prestigieuze economishe faculteiten waren afkomstig uit de etnische Indiase gemeenschap.Gezien het grote aantal Indiërs in belangrijke Amerikaanse elitefuncties, is de onderlinge relatie tussen de elite van Amerika en India misschien wel sterker dan die tussen Amerika en enig ander land. Door het geopolitieke samenvallen van belangen (tegenover China) en de relatie tussen de elites zijn de betrekkingen tussen Amerika en India nauwer geworden’’.

BEKIJK OOK
Gezin van zes dakloos door woningbrand

Voortschrijdend inzicht in Suriname?

Dezer dagen hoor ik ongekend onzinnige reacties via de media over een uitspraak van Prof. Henri Ori.

Het is triest dat men in Suriname nog steeds niet weet wat de echte betekenis is van het begrip ‘’racisme’’ en zelfs van het woordje ‘’vooral’’. Een zwakke algemene ontwikkeling!

Ik sta honderd procent achter de uitspraak van Prof. Ori, die genuanceerd de sociologische werkelijkheid vertelt aan de Surinamers.

Dat sommige Surinamers zijn uitspraak polariserend vinden, illustreert alleen maar dat zij niet in staat zijn de boodschap achter genuanceerde uitspraken te vatten, mogelijk doordat onprettige emoties bij hen het voortschrijdend inzicht belemmerd. Niet omdat jij geen complimenten krijgt, is de compliment-gever kwetsend bezig, wat een kinderachtigheid!

Het is gewoon waar dat Creolen niet dezelfde mate van ijver, spaarzaamheid en ambities hebben, die Hindoestanen wel hebben. Kijk naar het aantal Hindoestaanse bedrijven en academici in het land. Is dit een racistische mening of de waarheid over onze samenleving?

Feit is dat China en India de nieuwe wereldmachten zijn en dat Indiërs wereldwijd gerespecteerd worden. I

k heb twee neven in de VS, beiden werken bij grote IT-bedrijven, de ene ontwikkelt computerchips, de andere ontwikkelt software voor de burgerluchtvaart.

Dit zijn Surinaamse Hindoestanen, (beiden afgestudeerd op de TU Delft), waarop we trots mogen zijn, Suriname kan ze geen passende baan bieden, maar met hun wereldbaan leveren ze een internationale bijdrage aan de wereldeconomie.

In Amstelveen in Nederland wonen ongeveer 5.090 Indiase expats (cijfers 2020) en dat is ook de reden dat Amstelveen vaak ‘Little India’ wordt genoemd.

Deze Indiërs hebben topbanen en wonen heel luxe, er is niet iets vergelijkbaars met Afrikanen uit een Afrikaans land.

Niet alleen, maar vooral Hindoestanen kunnen ontwikkeling brengen. Kijk naar de Hindoestanen in de VS, waar de Afro-Amerikanen vooral gefocust zijn op ‘’Black lives matter’’, terwijl de Hindoestaanse gemeenschap werkt aan de wereldeconomie.

Geloof in de geopolitieke feiten! Onze ogen zijn geopend door Prof. Henri Ori, waarvoor dank.

Mohan Goerdin, politiek analist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: President Santokhi de juiste en enige man om Suriname weer op de rails te krijgen