fbpx

President Santokhi de juiste en enige man om Suriname weer op de rails te krijgen

INGEZONDEN- President Chan Santokhi is de juiste en momenteel enige man om het kwakkelende Suriname weer op het juiste spoor te brengen. Er is momenteel in ons land geen andere leider die een betere performance zou kunnen neerzetten.

Het steeds leveren van kritiek via sociale media op onze president door allen die langs de zijlijn staan te schreeuwen en het allemaal zo veel beter weten is om die reden dan ook ‘waste of time’.
Ik zie ondanks lang en diep nadenken geen enkel persoon binnen onze maatschappij die ons uit het moeras zou kunnen trekken dan Santokhi.

De huidige president bezit alle kwaliteiten om de trein weer op de juiste rails te zetten. Santokhi wordt zeer gerespecteerd door wereldleiders, heeft kennis van zaken, is intelligent, bezit goede intermenselijke vaardigheden, is gemotiveerd en gedisciplineerd, is rap van tong en integer.

Wat veel mensen helaas uit het oog verliezen is het feit dat het heel erg moeilijk is om economische groei in een land als Suriname te bewerkstelligen. Het is cru verwoord, maar het merendeel  mensen in ons land is niet hoogontwikkeld. Sterker nog, de meesten zijn erg onderontwikkeld.

Ook schort het aan de zwakke mentaliteit van velen die simpelweg erg lui zijn, maar wel voor een dubbeltje op de eerst rang willen zitten. De hele dag luieren maar wel veel geld en voorspoed verwachten!

BEKIJK OOK
Nieuw spel geïntroduceerd tijdens sportdag voor kinderen met een beperking

Daarnaast hebben wij een zeer gebrekkige infrastructuur en zijn er nog tal van andere belangrijke factoren die ook niet meehelpen. Het wordt dan heel moeilijk voor een staatshoofd om de kar te trekken, hoe intelligent hij ook is of efficiënt zijn maatregelen ook zijn.

Het is altijd uitstekend om opbouwende kritiek te leveren. Dat houdt president Santokhi scherp.

Maar opvallend zijn de vaak ridicule opmerkingen die op sociale media worden gemaakt. Sommigen gaan zelfs zover om een ieder op te roepen te gaan protesteren met het doel te regering ten val te brengen. Want zij zouden het allemaal veel beter weten en kunnen doen.

Personen die ergens de ballen verstand van hebben kunnen zich bij voorkeur liever onthouden van commentaar. ‘It’s waste of time’. Personen met gezond verstand en een beetje kijk op zaken nemen deze inhoudsloze kanttekeningen en oproepen beslist niet serieus.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Wij zitten midden in een oorlog en veel mensen hebben dat niet eens door