Het financieel uitgeputte Surinaamse volk zal niet accepteren dat US$- koers verder omhoog schiet

arm kindje

INGEZONDEN- Het financieel uitgeputte volk van Suriname zal het niet accepteren indien de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de SRD verder omhoog schiet.

Er zijn zeer sterke indicaties dat de wisselkoers van de US$ op een gegeven moment ver boven de 20 zal stijgen wanneer de plannen van het IMF in Suriname zullen worden geïmplementeerd.

Een koersverhoging in die mate zal beslist zorg dragen voor een verdere verarming van onze samenleving. Alle prijzen zullen namelijk enorm omhoog gaan, dus de koopkracht wordt nog meer verzwakt.

Het zou niemand in Suriname en daarbuiten moeten verbazen als de regering ook te zijner tijd  besluit om wederom de SRD officieel te devalueren.

Het is ontegenzeggelijk zo dat de huidige regering doelbewust te weinig in het werk stelt om de wisselkoers laag te brengen en zich nauwelijks druk lijkt te maken om de ernstige gevolgen die de hogere wisselkoersen met zich meebrengen.

OOK INTERESSANT
Regering neemt belangrijke beslissingen over grondconversie en grondhuurvergoeding

Maar op een gegeven moment is de rek bij het volk er helemaal uit! De samenleving kan een verdere verarming niet meer aan!

Mevrouw S. Cruden

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Koersmaatregel in Suriname is een grote grap, er wordt zand in onze ogen gestrooid