fbpx

Gezamenlijke winkelcontrole EZ en commissariaat Brokopondo

GFC NIEUWSREDACTIE- Medewerkers van de dependance Brokopondo van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in Suriname hebben in samenwerking met bestuursambtenaren van de afdeling Milieu Gezondheidsdienst en het Team van het Burger Informatie Centrum van het Commissariaat Brokopondo, controlewerkzaamheden uitgevoerd in de winkels in het district Brokopondo.

Er zijn in totaal 18 winkels aangedaan.

Tijdens de controle zijn er producten op de schappen aangetroffen waarvan de vervaldatum reeds waren verstreken. Deze producten zijn van de schappen gehaald en ter plaatse vernietigd door de winkeliers.

BEKIJK OOK
Wegblijven CKay buiten schuld van Global Music events 1

In afstemming met het waarnemend hoofd van Economische Controle Dienst (ECD) zijn enkele van de producten opgeslagen in het winkelmagazijn, daar deze goederen bij de leveranciers kunnen worden ingeruild.

Ook zijn er na de berekening van de winstmarge van de goederen, geen prijsopdrijvingen geconstateerd. De winkeliers blijken zich keurig te hebben gehouden aan gemaakte afspraken met betrekking tot de prijzen van goederen en winkel hygiëne.

De controlewerkzaamheden worden regulier gedaan met de bestuursambtenaren van het commissariaat Brokopondo.