fbpx

Geweld door vrouwen niet onderschatten

INGEZONDEN– Het is belangrijk dat er meer aandacht voor dit onderwerp komt gezien het stijgende aantal gevallen van huiselijk geweld.

Bij huiselijk geweld denken we meestal aan een man als dader en vrouw en kinderen als slachtoffers. De werkelijkheid is anders: steeds meer meisjes en vrouwen maken zich schuldig aan huiselijk geweld en moet de samenleving ook aandacht hiervoor hebben.

Tegelijk speelt er wat anders: vanuit de maatschappij is er niet alleen weerstand om vrouwen over het algemeen als dader te zien, maar is het ook lastig om mannen als slachtoffer te zien.

Een man laat zich toch niet door een vrouw slaan of misbruiken? Echter blijkt dat veel mannen schaamte ervaren wanneer zij slachtoffer worden van geweld door een vrouw en bang zijn voor de gevolgen wanneer ze hierover naar buiten treden. Dit gevoel is zeer waarschijnlijk terecht.

Omstanders nemen geweld van een vrouw naar een man minder serieus. Een simpel voorbeeld: een stel loopt op straat. De man wordt agressief en slaat de vrouw. Omstanders die zit zien, zullen de vrouw in bescherming (willen) nemen en de man zelf aanvallen of aftakelen.

In een situatie waarin de vrouw exact hetzelfde gedrag vertoont naar de man blijft men echter lachend staan kijken. Mannelijke slachtoffers voelen zich dus vaak uitgelachen en niet serieus genomen.

BEKIJK OOK
Ballen voor grotere bewustwording duurzame ontwikkelingsdoelen langs Inheemse gemeenschappen

Zonder om de verruwing van het geweld tegen vrouwen en meisjes te bagatelliseren, wil ik ook aandacht vragen voor geweld door vrouwen binnen onze samenleving. Willen

wij het vraagstuk van huiselijk geweld en vrouwenmoord goed aanpakken, dienen wij de mannen ook erbij te betrekken en ook aan mannen die hulp bieden die zij nodig heeft. Dit omdat de gevolgen van geweld door vrouwen, ondanks dat ze minder vaak leiden tot ernstig letsel, wel degelijk groot kunnen zijn.

Zo weten we dat ook emotioneel geweld zeer ernstige gevolgen kan hebben voor huisgenoten.

Het meemaken of getuige zijn van geweld vergroot de kans op allerlei problemen voor kinderen, zoals schooluitval, psychische problemen en de thuissituatie ontvluchten. Verder is het één van de belangrijkste voorspellers dat het kind later zelf ook gewelddadig wordt binnen relaties of daarbuiten.

Meer aandacht voor vrouwelijke daders kan ook leiden tot meer erkenning van slachtoffers en betere hulpverlening voor vrouwen en mannen.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

Bekijk ook: Bij geweld tegen vrouwen: ‘Waarom ga je niet gewoon weg?’ Maar is het zo makkelijk?