fbpx

Export van deviezen boven een bedrag van 10.000 USD vanaf deze week vergunningplichtig

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is de intentie van de Surinaamse regering om nog deze week de export van deviezen, boven een bedrag van 10.000 USD vergunningplichtig te stellen.

Voorheen was slechts een melding van export tot een bedrag van 50.000 USD nodig.

President Chandrikapersad Santokhi kondigt deze maatregel aan in het kader van de beheersing van de ontwikkelingen op de valutamarkt.

Hij zegt dat er in de afgelopen weken verschillende ontmoetingen zijn gehouden met de actoren die een rol spelen in het valutaverkeer.

“De wisselkantoren, banken, importeurs, de Centrale Bank van Suriname, Deviezencommissie en het ministerie van Financiën en Planning, hebben tot driemaal toe vergaderd. Er is gesproken over de uitdagingen met betrekking tot het valutaverkeer.”

De regeringsleider zegt verder dat de ingevoerde retentieregeling, die reeds in werking is getreden, wordt veralgemeniseerd naar alle exportsectoren.

Hierbij is bepaald dat 35% van de exportopbrengsten via een commerciële bank beschikbaar gesteld moeten worden ter financiering van de importbehoefte.

BEKIJK OOK
Verplichte landsdienarenregistratie gestart

“De noodzakelijke geldtransporten, vanwege de Centrale Bank van Suriname, zullen zo spoedig mogelijk worden opgevoerd. Tegelijkertijd wordt met het bedrijfsleven via de verschillende ondersteunende fondsen ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven alsook de agrarische sector gewerkt aan productieverhoging en deviezengeneratie.”

“Uiteindelijk zal alleen door het vergroten van de verdiencapaciteit van de economie ons financieel huishouden goed in balans worden gebracht en stabiel gehouden.”

De regeringsleider benadrukt vervolgens dat het niet eenvoudig is om onder omstandigheden van binnenlandse instabiliteit, internationale invloeden en het schuldenvraagstuk een financieel-economisch beleid te ontwikkelen welke eenieder tegemoetkomt met een stukje zekerheid.

“Gezondmaking en herstructurering gaan met moeite en pijn gepaard. Helaas, maar dat wisten we aan het beging van het traject. Maar we zijn op de goede weg en gaan voort. We komen uit een diep dal, maar we gaan een goede toekomst tegemoet.”