fbpx

Etnische spanningen in Suriname laaien op

INGEZONDENDISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

De etnische diversiteit die Suriname en haar landgenoten decennialang proclameren en koesteren, staat onder hoogspanning en moet worden voorkomen dat de tikkende tijdbom explodeert.

Toestanden die wij gekend hebben in ons buurland Guyana en de rest van de wereld willen wij absoluut niet hier en moeten wij daarom waken voor etnische spanningen en zeer behoedzaam omgaan met onze multi-etnische samenleving en culturele diversiteit.

De afgelopen maanden is voornamelijk door politici en prominenten binnen de samenleving – om akelige belangen – bewust de etnische snaar bespeelt om de diverse bevolkingsgroepen in het land tegen elkaar uit te spelen.

Deze week hebben wij de Dag der Inheemsen en de Javaanse Immigratie gevierd, twee bevolkingsgroepen die Suriname helpen kleuren en op hun manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land.

Maar als land zijn we er nog lang niet en hebben wij een hele lange weg te gaan. Het is mooi voor toeristen dat er aan de Keizerstraat een synagoge staat naast een moskee, maar er is nog veel meer nodig om te komen tot een natie, een volk.

BEKIJK OOK
Financiënminister Achaibersing zwaait woensdag officieel af

Ondanks wij verschillende culturen hebben en gehaald uit zijn diverse uithoeken van de wereld, dienen wij te beseffen dat Suriname ons land is, want “hoe wij hier ook samen kwamen. Aan zijn grond zijn wij verpand”, zoals staat in ons volkslied.

Wij dienen te beseffen als volk dat wij gezamenlijke inspanning moeten plegen, gericht op een hoger doel, namelijk het ontwikkelen van een samenlevingsvorm waarmee mensen zich kunnen identificeren, waar ze de noodzaak, het nut en de waarde van onderkennen en waar ze bereid zijn een bijdrage aan te leveren, niet alleen ten behoeve van het hier en nu, maar vooral met het oog op de toekomst.

Wij moeten één natie creëren op basis van solidariteit, onderling respect en een harmonische afstemming tussen de etnische groepen en hun culturen.

Dan zal Suriname bloeien, omdat je geen politici zal krijgen die zich voornamelijk inzetten voor de ontwikkeling van een bepaalde groep.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud