DNA-lid Debie pleit voor mechanisatie tuinbouwsector

bananen tuinbouw agrarische sector landbouw

GFC NIEUWSREDACTIE- Volgens DNA-lid Debie moet de agrarische sector in Suriname de komende jaren duurzamer worden ontwikkeld.

Bij duurzame agrarische ontwikkeling raakt bijvoorbeeld de voorraad grondstoffen niet op. Ook houdt duurzame landbouw rekening met klimaatverandering en zorgt voor behoud van biodiversiteit.

Hij stelt dat alleen door areaaluitbreiding door de Surinaamse landbouwers samen met de overgebleven Haïtiaanse landbouwers, het land instaat zal zijn om de achteruitgang in areaal op te vangen in de tuinbouwsector.

“De vraag hierbij is, wat gaat het ministerie doen, zodat de overgebleven Surinaamse en Haïtiaanse landbouwers gestimuleerd worden om aan areaaluitbreiding te doen.”

“Hier rijst dan ook de vraag of wij in staat zijn onder de huidige omstandigheden, met dure inputs zoals bestrijdingsmiddelen, kunstmest, dure machinediensten en gebrek aan veldarbeiders tot areaal uitbreiding over te gaan?”

“Tegenwoordig is een gezin van 3 personen slechts in staat om een peperaanplant van plusminus 1ha te beplanten, te onderhouden en te oogsten. De school gaat voor. Een gezin van 3 is slechts in staat om 1 ha oker te beplanten, onderhouden en te oogsten. Voor een grotere areaal is arbeid buiten het gezin noodzakelijk.”

“De meeste landbouwers geven aan dat zonder graafmachine in deze tijd het beoefenen van landbouw ook in de tuinbouwsector onmogelijk is. Het moet duidelijk zijn dat vooral bij het telen van oker, een exportproduct, je constant de grond moet rehabiliteren voor een goede oogst.”

OOK INTERESSANT
OM niet in de fout in zaak gecrasht vliegtuig

Volgens Debie moeten de plantbedden vaker verhoogd worden door de trenzen op te halen.

“Je hebt geen arbeiders die dit met de hand gaan doen. Ook de Haitianen niet. Machinediensten zijn erg duur. Tegenwoordig is het tarief van een graafmachine gemiddeld 1.000 SRD per uur of 9.000 SRD per dag.”

Het huren van een tractor is volgens het lid ook duur of vaak is het niet te vinden met de gewenste werktuig. Slechte en in de regentijd ontoegankelijke wegen werkt niet stimulerend voor productie en areaaluitbreiding. “er moet er een oplossing komen willen we de overgebleven Surinaamse boeren stimuleren om over te gaan tot areaaluitbreiding. Dit, om groenten betaalbaar en de export winstgevend te houden.”

De laatste weken zijn de prijzen van groenten enorm gestegen, maar vooral de prijzen van:
• Boulanger in januari van 350 SRD naar 900 en 1000 SRD per zak.
• Oker prijs van 250 SRD naar 700 SRD per krat
• Antroewa in januari 200 SRD een krat nu naar 600 SRD en 700 SRD per krat
• Sopropo nu naar 500 SRD per krat
• Rode peper januari gemiddeld 125 SRD per krat nu naar 700 SRD.
• Peper Madam Jeanete van 150 SRD naar 750 SRD per krat.
• Kouseband van gemiddeld 50 SRD naar 100 SRD per bundel.

OOK INTERESSANT
Man probeert ex-vrouw onder bedreiging van dolkmes te ontvoeren

“De landbouwers moeten voor de voedselzekerheid in het land zorg dragen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat mensen te eten hebben tegen redelijke prijzen. Maar wie garandeert ze dat zij tegen redelijke prijzen kunnen produceren,” vraagt het DNA-lid.

Bijkans 70% van de Haitianen die betrokken waren in de tuinbouw hebben volgen hem het land verlaten vanwege de economische situatie. Zonder mechanisatie van de tuinbouwsector is onder de huidige omstandigheden productieverhoging binnen de tuinbouw in het open veld niet mogelijk, meent Debie.

“Met kassenteelt hebben we weinig of geen ervaring. Zonder een adequate organisatie voor machinediensten zullen wij niet in staat zijn jongeren te interesseren om de landbouw als beroep te kiezen. Het beginkapitaal ontbreekt en men wil geen risico nemen dus liever bij de overheid of elders.”

Als oplossing stelt Debie voor dat het ministerie van LVV in dit kader met goedkope machinediensten de landbouwers tegemoetkomt.

Hij wilde van de minister van LVV weten hoe hij denkt de tractoren, graafmachines en ander equipement die het ministerie als geschenk heeft ontvangen van China zullen in te zullen zetten.