fbpx

DNA akkoord met Wet voorkomen en bestrijden Money Laundering en terrorismefinanciering

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het harmoniseren van de Surinaamse wetgeving aan de internationale eisen is het wenselijk de regels gericht op het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme opnieuw vast te stellen.

In dit kader heeft De Nationale Assemblee (DNA) donderdag met 28 stemmen de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering aangenomen. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen.

De wet is een initiatief van de regering en is ingediend op 28 januari van dit jaar.

Bij de behandeling van de ontwerpwet vroeg minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie het college om mee te werken aan de aanname van dit wetsproduct.

Hij gaf mee dat dit nodig is, aangezien Suriname voor de uitdaging staat dat in de laatste week van deze maand de evaluatie inzake het National Risk Assessment plaatsvindt. De bewindsman toonde zich ingenomen met de bijdrage van het parlement in het aanscherpen van de wet.

BEKIJK OOK
Ondernemer dodelijk geraakt bij gewapende roofoverval

“Ik vraag het college mee te gaan en voor te stemmen, gezien de nationale belangen die spelen om het financieel systeem van ons in stand te houden…in de positieve richting”, aldus minister Amoksi. Hij noemt het een nationale inspanning om het Surinaamse financiële systeem transparant te houden en robuust te maken. “Zodat we illegale pogingen om hierin te interveniëren, kunnen uitsluiten”, voegde de bewindsman eraan toe.