fbpx

Defensieleiding tolereert geen anarchie en opruiing leden Vereniging Rechtspositie Militairen

GFC NIEUWSREDACTIE- De leiding van het Nationaal Leger (NL) en het ministerie van Defensie in Suriname tolereren geen anarchie alsook opruiing door leden van de bond van de Vereniging Rechtspositie Militairen (VRM).

De Defensieorganisatie staat open voor dialoog en wenst in goed fatsoen in overleg te treden met het bestuur van de VRM, echter zal zij nimmer met het mes op de keel dialoog voeren.

In een verklaring naar aanleiding van recente berichten in de media benadrukt de leiding van het NL een andersoortige organisatie is, waarbij er voor de militairen, die gekwalificeerd worden als bijzondere ambtenaren, speciale wet- en regelgeving van toepassing is zoals de Grondwet, Wet Rechtspositie Militairen, Wet Militair Tuchtrecht en Wetboek van Militair Strafrecht.

BEKIJK OOK
Mofina-beweging oriënteert zich bij Huize Ashiana

De leiding van het leger zal er niet voor schromen om de gepaste c.q. disciplinaire maatregelen te treffen indien de militairen zich niet houden aan de regels zoals het een goed militair betaamt.

Kortom de leiding van het Nationaal Leger wenst in harmonie in overleg te treden met de VRM om te praten over de knelpunten de militair rakende.