De verblinding door uiterlijk vertoon in de Surinaamse samenleving

INGEZONDEN- Recent kwam een bericht onder mijn aandacht op GFC over een jongeman uit Rotterdam die zich opmerkelijk gedraagt.

Hij heeft geld en dure sieraden geleend om af te reizen naar Suriname, met het doel om, met behulp van dit uiterlijk vertoon, de aandacht van lokale dames te trekken.

Het is betreurenswaardig dat veel van onze Surinaamse vrouwen zich zo gemakkelijk laten misleiden door dergelijke oppervlakkige vertoningen.

Het is een bekend fenomeen in onze samenleving dat velen buitensporige moeite doen om een luxe auto te bezitten, puur en alleen om indruk te maken op anderen.

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat dit slechts uiterlijke schijn kan zijn. Het bezit van een dure auto symboliseert niet noodzakelijkerwijs welvaart of financiële stabiliteit.

Er zou een verandering in het denken van onze samenleving moeten plaatsvinden waarbij mensen minder kortzichtig zijn en zich niet zo gemakkelijk laten verblinden door oppervlakkige vertoningen.

OOK INTERESSANT
Haïtianen in Suriname op zoek naar een nieuwe koers na vijf decennia positieve ontwikkeling

Het is vaak zo dat juist diegenen die bescheiden leven en niet met hun rijkdom te koop lopen, degenen zijn die aanzienlijke vermogens hebben opgebouwd.

Zij hebben hun middelen niet geïnvesteerd in louter materiële objecten zoals dure auto’s, maar hebben in plaats daarvan gekozen voor langdurige investeringen in onroerend goed, edelmetalen of aandelen.

Deze vormen van vermogensopbouw zijn duurzamer en bieden op lange termijn meer financiële zekerheid. Het zou wijs zijn voor de Surinaamse samenleving om deze mentaliteit te adopteren en beter te waarderen.

R. Pinas

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud