fbpx

Continuering dialysezorg gegarandeerd, zegt Volksgezondheid

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname heeft regelmatig overleg met diverse belanghebbenden in de gezondheidszorg, zo ook met vertegenwoordigers van de dialysecentra.

Nierdialyse wordt toegepast wanneer de nieren van een persoon niet meer adequaat functioneren. Om het lichaam van afvalstoffen te ontdoen, wordt de functie van de nieren overgenomen door hemodialyse behandelingen.

In oktober 2020 heeft minister Amar Ramadhin in overleg met de dialysesector een werkgroep geïnstalleerd die omtrent de regulatie van alles met betrekking tot het dialyseren advies moest uitbrengen.

Een van de eerste zaken waar dringend aan gewerkt moest worden, was de aanpassing van het tarief voor dialyseren. Maar ook moest onderzocht worden onder ander de centrale inkoop, de standaardisatie van behandelingen middels protocollen, preventie richtlijnen voor patiënten en de samenleving.

De aanpassing van het dialysetarief heeft sedert november 2020 al drie keer plaatsgevonden en op dinsdag 3 januari 2023 hebben het ministerie van Volksgezondheid en Financiën & Planning dit tarief wederom aangepast. De aanpassing houdt in dat de verzekeraars nu een hoger tarief zullen vergoeden ingaande 1 december 2022.

Essentiële componenten (o.a. kunstnier, verbruiksartikelen, spoelvloeistof) van dialyseren zijn aan import gekoppeld en op grond daarvan is de aanpassing onvermijdelijk.

Op basis van het aantal dialysepatiënten (in ons land zijn dat nu ongeveer 900) zal deze aanpassing een aanzienlijk meerkostenplaatje van SRD 4.6 miljoen per maand met zich meebrengen.

Los van het feit dat dialyseren erg kostbaar is, wil niemand dialysepatiënt worden vanwege alle narigheid en beperkingen die het dialyseren met zich meebrengt en daarnaast bekort het van velen ook het leven. Het is dan ook in het belang van eenieder die geen nierpatiënt is, om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

BEKIJK OOK
Bouterse roept leden op tot kalmte en rust, valse massaoproep op social media

Het ministerie van Volksgezondheid zal zich dan ook de komende periode, gezamenlijk met de dialysesector, intensief bezighouden met het voorlichten van de samenleving over alle mogelijke preventieve maatregelen welke nu nog gezonde personen in acht zullen moeten nemen wil men nierziekten en daaraan gerelateerde complicaties zoveel mogelijk voorkomen.

Inmiddels is ook van start gegaan het Suriname Hearts initiatief, dat ten doel heeft via de huisarts de bloeddruk en suikerregulatie (van de verzekerden) te verbeteren.

Hoge bloeddruk, suikerziekte, een inactief leven, overgewicht, overmatig gebruik van schadelijke stoffen zoals suiker, alcohol, zout, drugs, tabak en zoet-zoute specerijen zijn allemaal risicofactoren voor nierziekten.

Tenslotte meldt het ministerie van Volksgezondheid dat met voormelde tariefsaanpassing de continuering van de dialysezorg gegarandeerd is. Het ministerie zal op diverse gebieden zoveel mogelijk werken aan het welzijn van deze doelgroep (de nierpatiënten).

Zo is het inmiddels bekend dat in het jaar 2022 inmiddels 15 niertransplantaties hebben plaatsgevonden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo in samenwerking met het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AMC).

Dit is een hoogtepunt, niet alleen vanwege het feit dat deze personen niet meer gedialyseerd behoeven te worden, maar ook vanwege het feit dat een gecombineerd Surinaams Nederlands specialistisch team de missies succesvol hebben uitgevoerd. En er zullen meer missies in dit kader worden uitgevoerd.

De getransplanteerden zullen zich uiteraard wel aan strikte richtlijnen moeten houden voor een voort te zetten gezond leven.