fbpx

C-47 eist terugdraaiing verhoogde energietarieven

GFC NIEUWSREDACTIE- De verhoogde energietarieven moeten binnen twee weken worden teruggedraaid.

Dit zegt de Vakcentrale 47 (C-47) in een brief aan president Chandrikapresad Santokhi.

De stroomtarieven in september worden met 10% verhoogd. Dit in navolging van de met de overheid gemaakte afspraken over de tweede trap van de tariefaanpassing. Dit meldt de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

De eerste stroomrekening gebaseerd op deze tweede aanpassing komt uit in de factuurmaand oktober 2022 en wordt berekend op basis van het verbruik van september/oktober.

Volgens C-47 is deze zoveelste verhoging moordend voor de samenleving. Hieronder de brief aan de president:

Excellentie,

Refererend aan ons schrijven d.d. 5 augustus 2022 gaarne uw aandacht voor het volgende.

In voornoemd schrijven hebben wij u drietal besluiten van onze Assemblee van de Arbeid doen toekomen. Naar aanleiding van dat schrijven is er tevens een onderhoud geweest met de Minister van Buitenlandse Zaken International Business en Internationale Samenwerking, de heer A. Ramdin, waar er een onderbouwing van de besluiten is gegeven.

Het belangrijkste besluit is het terugdraaien van de energietarieven waarvan de eerste verhoging van 15% reeds is ingegaan en de tweede verhoging van 10% per 1 september ingaat.

Heer President, wij wensen u eraan te herinneren dat met de sociale partners is afgesproken om het rapport van Ernst en Young, waarin is opgenomen het traject om een kosten efficiënter tarief vast te stellen, eerst uit te voeren en daarna te komen tot een eventuele aanpassing van de energietarieven.

BEKIJK OOK
Kunstenares Kit-Ling: “we moeten Suriname gaan branden met Ala kondre”

Wat wij merken is dat men is afgestapt van deze afspraak zonder daarover met voornoemde partners terug te koppelen. Ook tijdens de presentatie van de heer K. Eckhorst is aangegeven dat een efficiëntere berekening van de energietarieven ook een aanbeveling is van het Inter Monetair Fonds, het I.M.F.

Excellentie, wij gaan ervan uit dat u als geen ander weet hoe de sociaal maatschappelijke omstandigheden van het grootste deel van de Surinaamse samenleving verslechterd is. De koers is letterlijk op hol geslagen en de prijzen van goederen stijgen dagelijks.

Het verhogen van de energietarieven zal wederom een verhoging met zich meebrengen, omdat het door de handel gewoon wordt doorberekend in de prijzen.

Als organisatie die midden in de samenleving staat en ook nog opkomt voor de belangen van de werkende klasse, heeft C-47 geen andere keus dan te kiezen voor de werkers.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om de aangekondigde verhoging van de energietarieven aan te houden of terug te draaien en vervolgens de eerder gemaakte afspraak over een kosten efficiëntere energietarief na te komen.

Om deze eis kracht bij te zetten wordt hieraan een ultimatum van 2 weken na ontvangst van dit schrijven verbonden. Wij sluiten geen enkele vorm van actie uit en spreken daarom de hoop uit dat u aan onze eis tegemoet zult komen.