fbpx

Actie docenten universiteit verscherpt

GFC NIEUWSREDACTIE- De actie van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit (VWPU) in Suriname wordt mogelijk verscherpt.

De onderhandelingen met het bestuur van de Universiteit en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MINOWC) hebben tot een patstelling geleid.

De voorzitter van het Universiteitsbestuur, Shanti Venetiaan, zegt aan ABC dat het onderwijs op de AdeKUS lam ligt. Op enkele docenten na worden er geen colleges verzorgd. De docenten zijn het oneens met de wijze van implementatie van de loonreeksen, sinds een aanpassing in maart 2022 werd doorgevoerd.

Ook de uitbetaling van TWK is een aandachtspunt. Volgens Venetiaan is de subsidie aan de universiteit niet voldoende om te voldoen aan de eis van de docenten. Het ministerie zal uiteindelijk de besluiten moeten nemen, waardoor partijen uit deze impasse geraken.

De VWPU om een reactie gevraagd, zegt dat er sinds 2012 gesprekken lopen met het universiteitsbestuur, aangaande correctie van de bezoldigingsreeks van het personeel. Uitgangspunt bij deze correctie is geweest de procedure die toegepast is geworden om de nominale lonen van ambtenaren in loondienst bij de overheid per 1 januari 2022 te verhogen.

‘Naar het oordeel van de VWPU is de wijze van implementatie door het universiteitsbestuur incorrect geweest. De door het universiteitsbestuur gekozen implementatiewijze heeft namelijk de interne verhouding in de bezoldigingsreeks verstoord doordat er nivellering is opgetreden in de beloning tussen verschillende functies en rangen waardoor de loongroei is aangetast. Bovendien is het universiteitsbestuur afgestapt van de gangbare wijze, zoals laatstelijk in 2018 is toegepast, om de verankering van de bezoldiging van het wetenschappelijk personeel te bepalen’.

BEKIJK OOK
President Santokhi gereed voor ontmoeting met Chinees staatshoofd

Na intensieve onderhandelingen via een gemengde commissie, is uiteindelijk een overeenkomst gesloten tussen het universiteitsbestuur en de VWPU in november 2022 omtrent: nieuwe bezoldigingsreeksen respectievelijk per 1 januari 2022 en 1 juli 2022. De implementatie daarvan is tot op heden uitgebleven.

De VWPU heeft per schrijven op 30 november een voorstel gedaan en een ultimatum gesteld.

Tot op heden is geen reactie ontvangen inzake de uitvoering van de overeenkomst en zijn diverse ultimatums verstreken.

Ingaande 2 januari is de VWPU in actie gegaan, waarbij het actieparool was het stopzetten van de onderwijstaken.

De ALV van de VWPU vandaag, 9 januari, heeft besloten het actiemodel te verscherpen, vanwege het verstrijken van het laatste ultimatum en het uitblijven van een besluit over de implementatie.

Dit parool houdt in dat alle activiteiten die niet geclassificeerd kunnen worden als externe dienstverlening, per direct worden neergelegd. De actie houdt in dat alle activiteiten met betrekking tot onderwijsuitvoering, tentaminering inclusief afstudeerexaminering en alle hiermee gepaard gaande handelingen, w.o. afstudeerbegeleiding, interne dienstverlening, onderzoeksuitvoering, gestaakt werden.

Indien per vrijdag 13 januari 14.00 uur geen besluit is genomen, zullen verdere verscherpingen van de acties plaatsvinden; deze kunnen inhouden algehele werkneerlegging. Eveneens zal nadien het pad van gesprek met het universiteitsbestuur worden verlaten.