fbpx

Aannemers worden voorbereid op rehabilitatie Saramaccakanaal

GFC NIEUWSREDACTIE- In het kader van het Saramacca Canal System (SCS) Rehabilitation Project in Suriname is er een onderhoud geweest met de verschillende betrokken aannemers.

Het project is in het kader van het nationaal afwateringsbeheersplan.

De meeting had tot doel de aannemers bekend te maken met de regels en de procedures van de Wereldbank, die het rehabilitatieproject financiert.

“Begin volgend jaar komen de eerste aanbestedingen. Het is de bedoeling dat de aannemers dan al voorbereid zijn en zij de nodige papieren ook in orde hebben”, stelt Satish Mohan, waarnemend directeur Civiel Technische Werken bij het ministerie van Openbare Werken (OW).

BEKIJK OOK
72-jarige fietser doodgereden

Met het project wordt beoogd het overstromingsrisico in Groot-Paramaribo en omgeving te verminderen en de werking van het afwateringssysteem van het Saramaccakanaal te verbeteren.

Eerst zal er gewerkt worden aan de schoonmaak en het onderhoud van het kanaal. Vervolgens zullen de schutsluis en de spuisluizen aan de Saramaccadoorsteek te Beekhuizen worden gerehabiliteerd.

De eerste aanbestedingen vinden plaats in het eerste kwartaal van 2023. Baggeren van het kanaal zal in een later stadium geschieden.

Verder zullen ook de zijtakken van deze cruciale waterweg worden aangepakt zodat zij effectiever gaan functioneren.