fbpx

50 miljoen mensen wereldwijd in moderne slavernij

GFC NIEUWSREDACTIE- Vijftig miljoen mensen leefden in 2021 in moderne slavernij, volgens de laatste Global Estimates of Modern Slavery.

Van deze mensen waren er 28 miljoen in dwangarbeid en 22 miljoen in gedwongen huwelijken.

Het aantal mensen in moderne slavernij is de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen. 10 miljoen meer mensen waren in 2021 in moderne slavernij in vergelijking met wereldwijde schattingen van 2016. Vrouwen en kinderen blijven onevenredig kwetsbaar.

Moderne slavernij komt in bijna elk land ter wereld voor en doorsnijdt etnische, culturele en religieuze grenzen. Meer dan de helft (52 procent) van alle dwangarbeid en een kwart van alle gedwongen huwelijken is te vinden in landen met een hoger middeninkomen of een hoog inkomen.

De meeste gevallen van dwangarbeid (86 procent) zijn te vinden in de particuliere sector. Dwangarbeid in andere sectoren dan commerciële seksuele uitbuiting is goed voor 63 procent van alle dwangarbeid, terwijl gedwongen commerciële seksuele uitbuiting 23 procent van alle dwangarbeid vertegenwoordigt.

Bijna vier op de vijf van de mensen in gedwongen commerciële seksuele uitbuiting zijn vrouwen of meisjes.

Door de staat opgelegde dwangarbeid is goed voor 14 procent van de mensen in dwangarbeid.

Bijna een op de acht van alle dwangarbeiders is kind (3,3 miljoen). Meer dan de helft daarvan is sprake van commerciële seksuele uitbuiting.

Naar schatting 22 miljoen mensen leefden in 2021 op een bepaalde dag in gedwongen huwelijken. Dit duidt op een stijging van 6,6 miljoen sinds de wereldwijde schattingen van 2016.

De werkelijke incidentie van gedwongen huwelijken, met name bij kinderen van 16 jaar en jonger, is waarschijnlijk veel groter dan de huidige schattingen kunnen bevatten; deze zijn gebaseerd op een enge definitie en omvatten niet alle kindhuwelijken. Kindhuwelijken worden als gedwongen beschouwd omdat een kind wettelijk geen toestemming kan geven om te trouwen.

Gedwongen huwelijken zijn nauw verbonden met lang gevestigde patriarchale attitudes en praktijken en zijn zeer contextspecifiek. De overgrote meerderheid van de gedwongen huwelijken (meer dan 85 procent) werd gedreven door familiedruk.

Hoewel tweederde (65 procent) van de gedwongen huwelijken wordt gevonden in Azië en de Stille Oceaan, wanneer de regionale bevolkingsomvang wordt beschouwd, is de prevalentie het hoogst in de Arabische staten, met 4,8 mensen op elke 1.000 in de regio in gedwongen huwelijken.

Migranten bijzonder kwetsbaar voor dwangarbeid

Arbeidsmigranten hebben meer dan drie keer meer kans op dwangarbeid dan niet-migrerende volwassen werknemers. Hoewel arbeidsmigratie een grotendeels positief effect heeft op individuen, huishoudens, gemeenschappen en samenlevingen, toont deze bevinding aan hoe migranten bijzonder kwetsbaar zijn voor dwangarbeid en mensenhandel, hetzij vanwege irreguliere of slecht bestuurde migratie, hetzij vanwege oneerlijke en onethische wervingspraktijken.

BEKIJK OOK
Russische oud-president Medvedev zegt dat NAVO niet zal ingrijpen als Rusland kernwapens inzet

“Het is schokkend dat de situatie van moderne slavernij niet verbetert. Niets kan de hardnekkigheid van deze fundamentele schending van de mensenrechten rechtvaardigen”, aldus Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO.

“We weten wat er moet gebeuren en we weten dat het kan. Effectief nationaal beleid en regelgeving zijn van fundamenteel belang. Maar overheden kunnen dit niet alleen. Internationale normen bieden een solide basis en een aanpak die alle hens aan dek is, is nodig. Vakbonden, werkgeversorganisaties, het maatschappelijk middenveld en gewone mensen hebben allemaal een cruciale rol te spelen.”

António Vitorino, directeur-generaal van de IOM, zei: “Dit rapport onderstreept de urgentie om ervoor te zorgen dat alle migratie veilig, ordelijk en regelmatig is. Het verminderen van de kwetsbaarheid van migranten voor dwangarbeid en mensenhandel hangt in de eerste plaats af van nationale beleids- en rechtskaders die de mensenrechten en fundamentele vrijheden van alle migranten – en potentiële migranten – in alle stadia van het migratieproces eerbiedigen, beschermen en vervullen, ongeacht hun migratiestatus. De hele samenleving moet samenwerken om deze schokkende trends te keren, onder meer door de implementatie van het Global Compact on Migration.”

Grace Forrest, oprichter en directeur van Walk Free, zei: “Moderne slavernij is de antithese van duurzame ontwikkeling. Toch blijft het in 2022 onze wereldeconomie ondersteunen. Het is een door de mens veroorzaakt probleem, verbonden met zowel historische slavernij als aanhoudende structurele ongelijkheid. In een tijd van toenemende crises is echte politieke wil de sleutel tot het beëindigen van deze mensenrechtenschendingen.”

Een einde maken aan moderne slavernij

In het verslag wordt een aantal aanbevolen maatregelen voorgesteld die, samen en snel genomen, een aanzienlijke vooruitgang zouden betekenen in de richting van de beëindiging van de moderne slavernij.

Ze omvatten: het verbeteren en handhaven van wetten en arbeidsinspecties; het beëindigen van door de staat opgelegde dwangarbeid; krachtigere maatregelen ter bestrijding van dwangarbeid en mensenhandel in bedrijven en toeleveringsketens; uitbreiding van de sociale bescherming en versterking van de rechtsbescherming, met inbegrip van de verhoging van de wettelijke huwelijksleeftijd tot 18 jaar zonder uitzondering.

Andere maatregelen zijn het aanpakken van het verhoogde risico op mensenhandel en dwangarbeid voor migrerende werknemers, het bevorderen van eerlijke en ethische werving en meer steun voor vrouwen, meisjes en kwetsbare personen.

Foto: Trafficking in Persons Office USA