Geen enkel ras verheven boven ander

racisme

INGEZONDENGeen enkel ras is verheven boven een ander.

Dat sommige bevolkingsgroepen om de één of andere reden beter presteren dan anderen, mag voor hen volstrekt geen reden zijn om arrogant te worden en zich boven anderen te willen verheffen, omdat het voedingsbodem vormt voor discriminatie en racisme.

Dat er bevolkingsgroepen zijn die uitmuntend zijn op bepaalde gebieden, is geen nieuws en voor mij absoluut geen probleem. Dat is wat de wereld zo mooi, divers en uniek maakt.

Wij kunnen bijvoorbeeld niet allemaal ingenieurs zijn en uitvinders van gevaarlijke bommen; sporters en entertainers leveren ook een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en brengen naties bijeen, wij kunnen niet met zijn allen hartchirurgen zijn, omdat verpleegsters even belangrijk zijn voor de zorg en herstel van patiënten, we kunnen niet met zijn allen rijstondernemers zijn, anders blijft er niemand over om ons product te kopen.

Je uitnemender dan de ander achten en arrogant worden, omdat je een bepaalde prestatie hebt neergezet, kan nooit goed zijn en is gevaarlijk, omdat het discriminatie en zelf racisme in de hand werkt.

OOK INTERESSANT
VSB en ASFA uiten bezorgdheid en pleiten voor inclusief overleg over premieverhoging APF

Als je het mij vraagt, maken wij ons allemaal eens schuldig aan discriminatie en misschien ook racisme. Noem het maar stereotypering.

Drie korte voorbeelden:

Je moet je huis verkopen en wordt benaderd door een man met een donkere huidskleur en hij is geen Surinamer van Hindoestaanse, Javaanse of Chinese afkomst. Wat komt er in je op?

Je ziet een donkere vrouw ergens in een villa de boel schoonmaken en wordt begroet door een blanke man. Wat komt er in je op?

Je staat voor de winkel en er komt een donkere man op je af. Wat komt er in je op?

Zonder het immens probleem van discriminatie en rassenhaat te willen bagatelliseren, heb ik gemeend enkele voorbeelden te moeten aanhalen om aan te tonen dat wij ons allemaal eens onbewust schuldig kunnen maken aan discriminatie en racisme. Belangrijk is dat wij het erkennen en werken aan verbetering, omdat niemand verheven is boven een ander.

OOK INTERESSANT
Grote infrastructurele projecten niets minder dan verkapte verdienmodel coalitiepartijen

De Stem

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Democratie, autocratie en kleptocratie