fbpx

Democratie, autocratie en kleptocratie

GFC NIEUWS- Suriname is in korte tijd van een Democratie verandert in een autocratie waarbij de ongelimiteerde macht in handen is van twee heren; namelijk Santokhi en Brunswijk, die van Suriname een familiebedrijf hebben gemaakt waarin slechts plaats is voor familie, vrienden en kennissen.

Deze regeringsvorm zal te zijner tijd onherroepelijk leiden tot kleptocratie wanneer straks de olievondsten naar boven worden gepompt.

Verder heeft men niets concreets in de afgelopen drie maanden ondernomen.

Het enige wat het volk te horen krijgt is dat zij de broekriem strakker moeten aantrekken en geduld moeten betrachten in afwachting dat zij binnenkort het beloofde land zullen worden ingeleid.

Ondertussen verplaatsen deze leiders zich in peperdure auto’s met een drietal volgauto’s door het land, terwijl het volk honger leidt en de ene na de andere verhoging door hun strot wordt geduwd.

In plaats dat men een voorbeeld neemt aan een land als Zuid-Afrika waar gelet op de crisis, de president en zijn totale kabinet de helft van hun salaris hebben ingeleverd, gaan deze leiders op districten tour.

Een schaamteloze vertoning op zijn zachts uitgedrukt waarbij zij lak hebben aan het drama dat zich momenteel afspeelt in het land.

Het is mij opgevallen dat bij de huidige crisis in het land gevoelens van vervreemding optreden en er een toename van psychische stoornissen, geweldmisdrijven en sociale verstoringen. Het lijkt wel een epidemie van zelfdoding.

De situatie waarin wij ons momenteel in het land bevinden is zorgwekkend en explosief Het sociaal bestel rammelt aan alle kanten.

De machteloosheid van het volk is derhalve in de plaats gekomen van de vaak hinderlijke maar positieve machtsuitoefening van deze twee leiders die uitblinken in arrogantie en starheid.

Het oogmerk van dit artikel is geenszins mijn bedoeling om de huidige politieke en sociale toestand van Suriname in al zijn bijzonderheden van voor en na de overname weer te geven. Een groot aantal pagina’s zou ternauwernood voldoende zijn.

Het enige doel dat mij voor ogen staat , is een aantal aspecten te belichten, waarvan een onderzoek scherpzinnige geesten zonder moeite moet brengen tot de kennis van alle andere aspecten.

Onzichtbare maar bijkans onverbrekelijke banden verbinden de gedachte van een bepaalde periode tijdens de regering Bouterse.

Een groep door Santokhi geleide VHP-sympathisanten, mag dan de oorlog aan Bouterse hebben verklaart: Het is gemakkelijker die te bestrijden dan er geen gelijkenis mee te vertonen.

Men kan daarom niet spreken over de regering Bouterse op een gegeven tijdstip zonder ook te zeggen wat ze wel of niet in de afgelopen tien jaar hebben gepresteerd.

BEKIJK OOK
Plannen voor inzetten meer vrouwen en mensen met een beperking op Nieuwe Haven

Dat is des te noodzakelijker wanneer er sprake is van een volk dat de afgelopen drie maanden vrijwel voortdurend een prooi is geweest van onbehoorlijk bestuur.

Wanneer vreemdelingen over het Surinaamse volk horen zonder met aandacht, de successieve verandering die het heeft ondergaan, te hebben gevolgd, weten zij alleen dat ingrijpende veranderingen zich in zijn boezem hebben voltrokken, maar niet welke delen zijn verworpen en welke andere delen daarvan zijn gehandhaafd in die periode.

Wanneer wij alle beloftes die de huidige regering tijdens haar verkiezingscampagne heeft gedaan, op een rij zetten, dan merken we dat niet een daarvan is ingelost.

Het volk leeft in grote armoede terwijl familie en vrienden van zowel de president als de vicepresident in weelde baden.

De regering Santokhi – Brunswijk heeft zich laten omringen met een groep pseudo deskundigen uit de assurantie en brokers wereld. In plaats dat men de crisis bestrijdt wordt het volk dagelijks getrakteerd op prijsverhogingen.

Het is dezelfde president, toen nog in de oppositie, die talloze financiële instellingen heeft aangeschreven geen geld aan de regering Bouterse te lenen vanwege hun gevoerde wanbeleid.

Thans is men genoodzaakt om bij deze zelfde instanties aan te kloppen voor leningen.

Het volk leeft al maanden met een diasporasyndroom en wordt tevens zoet gehouden met allerlei science fiction en fiction science verhalen. Een tweede stad in Atjoni en bruggen over de Corantijn en de Marowijnerivier.

De beslissingen die deze regering neemt is de oorzaak dat het woord depotisme momenteel een van de meest gebruikte woorden is in de straten van Paramaribo. Laten deze machthebbers wat meer waarde hechten aan de werkende mens.

Laat hen voortdurend bedenken dat een volk die honger lijdt niet langer energiek kan blijven als het de individuen waaruit het bestaat ieder voor zich aan energie ontbreekt.

Men moet begrijpen dat wanneer sociale en staatkundige structuren worden opgebouwd uit machteloze negatief ingestelde individuen, zullen die structuren geen krachtig volk opleveren.

Thans staan wij aan de vooravond van een sociale revolutie omdat het volk geen geloof meer heeft in deze leiders.

Stanley Zaalman
Organisatie -en Management deskundige

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Het volk is politiek moe!