fbpx

Zelfs presidenten, rechters en geestelijken schelden en vloeken! Jennifer van Dijk- Silos ook

INGEZONDEN- Het is erg hypocriet van personen die doen alsof zij nooit verbaal geweld toepassen wanneer ze in een boze bui zijn. Elk mens, jong en oud, gebruikt wel eens of vaker scheldwoorden als ze erg geïrriteerd zijn.

Ook presidenten, ministers, rechters, piloten, voetbaltrainers, artsen en zelfs geestelijken. Waarom? Het zijn ook mensen met emoties, net als u en ik!

Het is dan op zijn zachts uitgedrukt huichelachtig van personen die op moralistische wijze een vingertje wijzen wanneer een scheldkanonnade van en voorbeeldfiguur in privésfeer is uitgelekt via de media.

Het argument dat een persoon met een belangrijke maatschappelijke functie geen krachttermen mag gebruiken is niet valide indien die niet bedoeld waren voor het groot publiek.

Elk mens heeft het recht om zijn of haar frustraties kwijt te raken in privéverband. Het is zelfs ongezond om de ergernissen op te kroppen. Het schelden heeft beslist een functie! Het is een natuurlijke uitlaatklep van de mens.

Het wordt uiteraard een ander verhaal wanneer een persoon publiekelijk anderen gaat uitschelden en daarbij schuttingtaal gebruikt. Met het doelbewust in het openbaar of via de radio, televisie of sociale media uitschelden wordt er natuurlijk een grens overschreden.

BEKIJK OOK
Jaarrekening DSB nu conform IFRS-standaarden

In het geval van mevrouw Jennifer van Dijk – Silos zijn er woorden in privéverband geuit, wat haar goed recht is. Zij mag binnen haar eigen kring uitschelden hoeveel en vaak ze wil, vooral als dat haar opluchting biedt! Een ieder heeft het recht op privacy. Dat is zelfs in de Grondwet opgenomen.

Maar dat een persoon zonder haar toestemming vervolgens alles openbaar gaat maken is laaghartig en kan haar niet aangerekend worden.

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Vorige regering Suriname moet excuses aanbieden en vergeving vragen voor 10 jaar misère volk