fbpx

Wij moeten leren om meer te geven en minder te nemen

INGEZONDEN– We hebben een gewoonte gecreëerd om elke dag meer en meer te nemen om ons ego te bevredigen.

Ons ego heeft altijd honger omdat er altijd iets ‘beters’ is. Als we het ego voeden met luxe, een hoge financiële status, macht en competitie, voelen we ons overwinnaar! En dan gaan we zeggen dat die gedachten de ware definitie van geluk zijn.

Het maakt ons niet uit wie het leven heeft verloren om die luxe voorwerpen te maken, hoeveel dieren moesten lijden of hoeveel bomen omgehakt moesten worden.

Evenmin is belangrijk hoeveel duizenden kinderen wereldwijd slachtoffer zijn van kinderarbeid. Het doel is om gelukkiger te zijn dan de volgende persoon.

Het leven is een succes wanneer we koningen en koninginnen van de wereld worden. Wij zijn succesvol wanneer wij zoveel geld hebben om uit te geven, zoals wij dat wensen. Maar definieert dat echt geluk? Moeten we altijd nemen wat we niet nodig hebben om gelukkig te zijn?

OOK INTERESSANT
Nog meer gevaarlijke chemicaliën behalve cyanide en kwik gebruikt in Suriname

Geluk is dieper, in je lichaam gestort en zal daar ongestoord zitten.

Laten we minder nemen en meer geven zodat we kunnen ontvangen wat we nodig hebben in dit leven.

Als we geven om niet terug te ontvangen, zetten we goede karma uit. Als we goede karma uitsteken, openen we onze ziel om precies te ontvangen wat we nodig hebben en wanneer we dat nodig hebben. Op die manier hoeven we niet uit te gaan en te nemen wat we niet nodig hebben om ons gelukkig te voelen.

Vind je innerlijke lieve nectar en laten we weer het ware geluk ervaren.

S.M.

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Surinamers, geef wat je heb en God zal je belonen